Landsstyremøte i Venstre 9.-10. desember

Trond Enger er generalsekretær i Venstre.
Trond Enger er generalsekretær i Venstre. , Foto: Venstre

Denne helgen møtes Venstres landsstyre. – Vi skal diskutere samarbeidsformer for en mest mulig grønn, raus og liberal politikk i den parlamentariske situasjonen Venstre står i nå, sier generalsekretær Trond Enger.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 6 år siden.**

Landsstyremøtet gjennomføres på Stortinget lørdag 9. desember fra kl. 11 00, og fra kl. 09 00 søndag.

Samarbeid for gjennomslag

Landsstyret skal diskutere samarbeidsform for mest mulig raus og liberal politikk i den parlamentariske situasjonen Venstre står i nå. De siste fire årene gitt oss mange gjennomslag: Vern av Lofoten, Vesterålen og Senja. Satsing på videreutdanning av lærere. Gratis og billigere barnehage for 50 000 barn i lavinntektsfamilier. Bedre sosiale ordninger og rettigheter for selvstendig næringsdrivende.

– Vi kommer også i denne perioden til å samarbeide på borgerlig side, fordi det bidrar til at Norge satser på skolen, tar vare på naturen og skaper nye jobber, sier Enger.

Landsstyret diskutert framtidig samarbeid på to møter. 21. september og 20. oktober. Vi har vært igjennom budsjettforhandlinger og budsjettenighet. Samtidig har også Sentralstyre- og stortingsrepresentanter besøkt og besøker i mange lokallag for å få innspill til prosessen. Landsmøtets uttalelse om samarbeid finnes her.

Sonderinger

Ledertrioene i V, H og Frp er i sonderinger. Det innebærer at de kartlegger områder der partiene er samstemte eller uenige og resultatet av disse sonderingene vil presenteres for landsstyret i helgens møte. Sonderingene er ikke forhandlinger om å danne en ny regjering, det vil eventuelt komme senere. Bakgrunnen for sonderingene, er at det for Venstre er naturlig å vurdere muligheten for å danne en ny regjering basert på grønne, rause og liberale verdier etter høstens valg.

Landsstyret anbefaler

– Landsstyret skal diskutere hvilken form og hvor forpliktende samarbeidet på borgerlig side skal være fremover. Landsstyret gir deretter sin anbefaling til stortingsgruppa om Venstre skal gå inn i regjeringsforhandlinger om å danne en ny regjering. Det handler om hvilke gjennomslag vi kan få for Venstres verdier og vår politikk, sier Enger.

Veien til innflytelse går via landsstyret. Der sitter også alle fylkesledere. Se oversikt.

– Dette blir et viktig landsstyremøte og vi skal holde dere oppdatert. Sent lørdag eller søndag formiddag blir det en oppsummerende pressekonferanse og vi kommer til å dele informasjon når landsstyret har kommet med sin anbefaling, understreker Trond Enger.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 6 år siden.**