Fylkesledere i Venstre

Agder Venstre

Fylkesledere i Venstre<

Per-Helge Aldersjøen Kalvehagen

Fylkesleder Agder Venstre Leder av Grimstad Venstre

Innlandet Venstre

Fylkesledere i Venstre<

Sjur Skjævesland

Fylkesleder Medlem av Venstres landsstyre Medlem av kontrollutvalget i Hamar

Møre og Romsdal Venstre

Fylkesledere i Venstre<

Ragnhild Helseth

Fylkesleder, Møre og Romsdal Venstre Gruppeleder bystyret i Kristiansund Medlem Hovedutvalg Helse, sosial- og omsorg i Kristiansund

Nordland Venstre

Fylkesledere i Venstre<

Mats Hansen

Fylkesleder Nordland Venstre Kommunestyrerepresentant – Gruppeleder Medlem av formannskapet Leder Rana Venstre

Oslo Venstre

Fylkesledere i Venstre<

Grunde K. Almeland

Stortingsrepresentant for Oslo Leder av Familie- og kulturkomiteen på Stortinget Leder av Oslo Venstre

Rogaland Venstre

Fylkesledere i Venstre<

Kjartan Alexander Lunde

Fylkesleder i Rogaland Venstre Medlem, Fylkestinget i Rogaland Medlem, Fylkesutvalget i Rogaland Medlem, Samferdselsutvalget i Rogaland Medlem, Bystyret i Stavanger Medlem, Utvalg for by- og samfunnsutvikling i Stavanger

Troms og Finnmark Venstre

Fylkesledere i Venstre<

Irene Dahl

Leder Troms og Finnmark Venstre Tromsø Venstre

Trøndelag Venstre

Fylkesledere i Venstre<

Erling Moe

Fylkesleder Trøndelag Venstre Gruppeleder for bystyregruppa Formannskapet Bygningsrådet Medlem i kultur-, idretts- og friluftslivskomiteen

Vestfold og Telemark Venstre

Vestland Venstre

Fylkesledere i Venstre<

Åsta Årøen

Fylkesleiar Vestland Venstre

Viken Venstre

Fylkesledere i Venstre<

Arjo van Genderen

Fylkesleder Viken Venstre Kommunestyrerepresentant (Vestby) Medlem i Plan og miljø-utvalget