Fylkesledere i Venstre

Agder Venstre

Innlandet Venstre

Sjur Skjævesland

Fylkesleder Medlem av Venstres landsstyre Medlem av kontrollutvalget i Hamar

Møre og Romsdal Venstre

Ragnhild Helseth

Fylkesleder, Møre og Romsdal Venstre Gruppeleder bystyret i Kristiansund Medlem Hovedutvalg Helse, sosial- og omsorg i Kristiansund

Nordland Venstre

Mats Hansen

Fylkesleder Nordland Venstre Kommunestyrerepresentant – Gruppeleder Medlem av formannskapet Leder Rana Venstre

Oslo Venstre

Grunde K. Almeland

Stortingsrepresentant for Oslo Leder av Familie- og kulturkomiteen på Stortinget Leder av Oslo Venstre

Rogaland Venstre

Ann Elin Piel

Fylkesleder, Rogaland Venstre Vararepresentant, kommunestyret

Troms og Finnmark Venstre

Irene Dahl

Leder Troms og Finnmark Venstre Gruppeleder kommunestyret, Tromsø venstre Ordførerkandidat, Tromsø Troms venstres 1.kandidat til Troms fylkesting

Trøndelag Venstre

Erling Moe

Ordførerkandidat for Trondheim Venstre Fylkesleder Trøndelag Venstre Medlem i kultur-, idretts- og friluftslivskomiteen, bygningsrådet og formannskapet

Vestfold og Telemark Venstre

Vestland Venstre

Åsta Årøen

Fylkesleiar for Vestland Venstre og Fylkesordførerkandidat for Vestland Venstre ved fylkestingsvalget 2023

Viken Venstre

Arjo van Genderen

Kommunestyrerepresentant og gruppeleder Fylkesleder Viken Venstre Medlem i Plan og miljø-utvalget