Fylkesbudsjett med økt satsing på skole og kultur

I fylkesbudsjettet til Venstre og flertallspartiene er det satt av 15 millioner kroner for å styrke vår nullvisjon mot frafall i den videregående skole, samtidig utvides aldergrensen for ungdomskortet med ett år.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 6 år siden.**

Anja Berggård Endresen, gruppeleder for Rogaland Venstre sin fylkestingsgruppe

– Rogaland er inne en krevende økonomisk situasjon hvor båt- og ferjeruter gir oss store ekstrakostnader. Det er de folkevalgte sitt ansvar å sørge for en forsvarlig økonomistyring. Flertallet legger derfor fram et stramt budsjett. Venstre mener at vi til tross for dette bakteppet har levert et godt budsjett, sa Venstres Anja Berggård Endresen i debatten.

Venstre fikk i fjorårets budsjett flertall for å senke prisen for å sette prisen på ungdomskort ned til 299 kroner. Salget av ungdomskort har vist en positiv utvikling. Derfor beholder vi samme pris også i 2018. Samtidig utvider vi hvem som kan kjøpe ungdomskort til 22 år. Dette er i tråd med det Venstre gikk til valg på i 2015.

– Venstre er et skoleparti og vi er stolte av å legge fram et budsjett som styrker arbeidet med nullvisjonen mot frafall i videregående skole, sa Endresen. Vi har fått på plass et prøveprosjekt med flere sosialrådgivere i utvalgte skoler. Dette vil være positivt i kampen mot frafall. Læreren får mer tid til å formidle fag, helsetjenesten får større kapasitet til helseforebyggende oppfølging og den sosialfaglige kompetansen blir styrket.

Kultur har også vært et viktig satsingsområde for Venstre. Vi øker festivalstøtten til 1 million kroner, viderefører litteraturprosjektet ”Hele Rogaland leser” og legger inn midler til kortfilmfestivalen i Sandnes. Vi har også satt av midler til gjennomføring av NM-uka i Rogaland 2018 og 2019, opplyste Endresen. Dette arrangementet går over ti dager med nasjonale mesterskap for en rekke idretter.

Les hele Økonomi- og handlingsplan for 2018-2021

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 6 år siden.**