Skråblikk på høsten 2017

Medlemsmøte KV 29.11.17, Ksu Venstre

Varaordfører og gruppeleder Ragnhild Helseth gir her en oppsummering av høstens hendelser, der stortingsvalget særlig har satt sitt preg. Lokalt har målet politisk vært å ha en stø kurs for å sikre best mulig pengebruk i tråd med vedtatte planer.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 5 år siden.**

Stortingsvalg 2017

Valgkampen endte med et bra resultat for Venstre nasjonalt, og det ble åtte representanter i den nye stortingsgruppen. Svært beklagelig for oss var det at Pål Farstad ikke fikk fornyet sitt mandat. En god innsats fra det lokale valgkampapparat holdt ikke til å overbevise våre lokale velgere tilstrekkelig. På tross av dette er det svært mange som beklager at Pål Farstad ikke lengre sitter på Stortinget for Møre og Romsdal. De hadde sett hans innsats og de resultater han oppnådde som en meget aktiv politiker på Stortinget på vegne av sitt hjemfylke og sin hjemby. Nevnes her er midler han fikk forhandlet frem for Campus Kristiansund og Høgskolesenteret, Helseinnovasjonssenteret i Kristiansund, og Kristiansund Kirke Kunst Kulturfestival. Vi tror og forventer at Pål Farstad også fremover vil ha en sentral rolle som Venstrepolitiker.

Stortingsrepresentanter på besøk i Kristiansund

Ny stortingsperiode har gitt nye stortingsrepresentanter og rokkering i komiteer. Andre N.Skjelstad har tatt plass i Næringskomiteen etter Pål Farstad. Skjelstad besøkte Kristiansund 24.11.17 sammen med rådgiver Åsmund Prytz. Jon Gunnes, medlem av Transportkomiteen, – valgt inn for Sør-Trøndelag, blir vår mann i stortingsgruppa. Han besøkte Kristiansund Venstre på medlemsmøte 29.11.17. Carl-Erik Grimstad, medlem av helse- og omsorgskomiteen, besøkte Helseinnovasjonssenteret i Kristiansund 11.12.17, sammen med representanter for Kristiansund Venstre.

Budsjettforhandlinger og Opera-og kulturhus

Det har vært store forhåpninger til fremlegging av statsbudsjett 2018 og mulig finansiering Opera-og kulturhus med museum. Det ble jobbet intenst i høst direkte inn mot Venstres stortingsgruppe. Skuffelsen var stor da det ikke var lagt inn midler i Venstre sitt alternative budsjett. Skuffelsen ble formidlet til partiledelsen og til de stortingsrepresentantene som har besøkt oss etter fremleggingen. Forklaringen fra ledelsen er at det er nødvendig med støtte fra regjeringspartiene på investeringene, for å få gjennom prosjektet. Kristiansund Venstre avventer nå forhandlingene som skal i gang på nyåret, og forventer at Opera-og kulturhus med museum er med i forhandlingene.

Budsjettarbeid lokalt

Venstre er i koalisjon med fem andre parti. Sammen med Ap, H, MDG, SV og KrF la vi frem vårt budsjettforslag i bystyret 12.12.17. I forhandlingene i forkant var Venstre sin innstilling at vi i minst mulig grad ville øke pengebruken. Behandlingen i bystyret endte med at Sp/FrP fikk inn to tillegg i koalisjonens opprinnelige forslag, og talldel budsjett ble vedtatt med stemmene fra åtte partier.
Det ble i tillegg vedtatt 15 verbalforslag der Venstre sto bak to av verbalforslagene. Det ene gjald oppgradering av eksisterende bryggeplan, og den ble vedtatt. Det andre forslaget gjaldt utredning Kranaveien som miljøgate. Dette fikk ikke flertall. Denne saken vil bli fulgt opp videre av Venstre.

Regjeringsforhandlinger

Venstre sentralt har i hele høst hatt sonderinger med Høyre og FrP med tanke på mulig regjeringssamarbeid. Landsstyret i Venstre ga sin tilslutning til at det skal startes med forhandlinger. Dette vil starte 2.januar 2018. i forkant av LS-møtet, gjennomførte Venstre samtaler med lokallagene om hva slags holdning det var til eventuelle forhandlinger. Kristiansund Venstre avholdt medlemsmøte 29.11.17 der spørsmålet ble stilt av stortingsrepresentant Jon Gunnes på vegne av Venstres stortingsgruppa. I møtet ble det klart gitt uttrykk for at vi lokalt støtter Venstre i at det innledes forhandlinger. Kristiansund Venstre tror at vi må søke innflytelse for Venstre sin poltikk gjennom regjeringsdeltagelse, forutsatt resultater av forhandlingene er i tråd med vår politikk.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 5 år siden.**