Innkalling årsmøte 2017 17.1.18

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ALNA VENSTRE 2018

Dato: Onsdag 17/01/2018
Tid: Kl. 18:30 – 20:30
Sted: Tveita skole, matsalen, Wilhelm Stenersens vei 4

Saker:

ÅM 01/18 KONSTITUERING
01.01 Registrering av fremmøtte
01.02 Godkjenne innkalling og dagsorden
01.03 Velge møteleder, -referent, protokollunderskriver og evt. tellekorps

ÅM 02/18 AKTUELLE POLITISKE SAKER
02.01 Diskutere aktuelle politiske saker
02.02 Behandle evt. forslag til politiske uttalelser
02.03 Politiske markeringssaker i bydelen
02.04 Saker til Oslo Venstre

ÅM 03/18 ÅRSMELDING

Behandle styrets årsmelding for 2018

ÅM 04/18 INNKOMNE FORSLAG

Forslag fra medlemmene må være bydelslaget i hende minst 5 dager før bydelsårsmøtet

ÅM 05/18 VALG
05.01 Velge bydelslagsleder
05.02 Velge bydelslagsnestleder
05.03 Velge styremedlemmer
05.04 Velge eventuelle varamedlemmer
05.05 Velge valgkomité
05.06 Velge utsendinger til Oslo Venstres årsmøte 2018 9. – 10. februar

ÅM 06/18 AVSLUTNING

Med vennlig hilsen
Susanne Walle
Bydelslagsleder
Tlf: 988 20 825
E-post: [email protected]

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 6 år siden.**