Elbilpolitikken virker

Foto: Venstre

Elbilbarometeret viser at det anslåtte salget av elbil i Norge er langt høyere enn for de andre nordiske landene. – Vi er fornøyde samtidig som vi skal jobbe hardt for å nå de målene vi har satt oss, sier Jon Gunnes, Venstres samferdselspolitiske talsperson.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 6 år siden.**

– 15 prosent ønsker å kjøpe elbil neste gang de skal bytte bil. Det viser at vi er på vei, men at vi har et stykke igjen frem mot målet om salg av nullutslippsbiler i 2025. Vi skal være stolte av norsk elbilpolitikk, samtidig som vi må følge nøye med fremover for å nå målene vi har satt oss, sier Jon Gunnes, Venstres samferdselspolitiske talsperson.

Lær mer om Venstres politikk: «Utslippsfri transportsektor»

Jon Gunnes
Jeg er veldig optimistisk når det gjelder løsningen på folks rekkeviddeangst. For nye elbiler er den snart er helt borte, sier Jon Gunnes.

Fremst i Norden

11 prosent vil kjøpe en ny elbil og fire prosent vil kjøpe brukt elbil i Norge. Samtidig ser vi at hele 19 prosent ikke vet hva slags bil de ønsker å kjøpe, og 10 prosent skal ikke ha ny bil. Se også: Elbilbarometeret 2018.

– Tallene for nabolandene våre er langt lavere. I Sverige og Danmark vil henholdsvis fem og tre prosent kjøpe elbil ved neste bilbytte. Danmarks fjerning av elbilfordeler i 2015 førte til tilnærmet stopp i salget. Dette holder seg, og viser hvor viktig de norske elbilfordelene er for et høyt stabilt salg i Norge, sier Jon Gunnes.

Trines valgkampbil
Trine kjørte landet rundt i denne elbilen i fjor. Elbilbarometeret viser at det anslåtte salget av elbil i Norge er langt høyere enn for de andre nordiske landene.

Rekkevidde en barriere

Den viktigste barrieren for ikke å kjøpe elbil i Norge er at rekkevidden er for dårlig. Mange opplever også lademulighetene som begrenset.

– I 2018 vil det komme flere modeller med lengre rekkevidde. Utviklingen hos alle bilprodusentene er ventet å gå svært fort. Jeg er veldig optimistisk når det gjelder løsningen på folks rekkeviddeangst. For nye elbiler er den snart er helt borte, sier Jon Gunnes.

Elbil er miljøvennlig

At mange opplever usikkerhet rundt batteriteknologiens levetid og elbilens funksjon på vinteren, viser at vi har en vei å gå når det gjelder opplysningsarbeid. Det har vært lite tull med elbilbatteriene. Når det gjelder elbilens funksjon på vinteren, så er det klart at rekkevidden reduseres, men bilen fungerer like godt.

Faktisk.no: Jo, elbiler er mer miljøvennlige enn fossilbiler

– Denne skepsisen har nok noe med at kun 34 prosent av respondentene har kjørt en elbil. Det kanskje mest oppsiktsvekkende er at hele 23 prosent ikke tror at elbiler er mer miljøvennlige enn konvensjonelle biler. Elbilmotstandere har vært flinke til å spre sine oppfatninger i mediene. Forskningen er imidlertid klokkeklar på at elbiler er mer klimavennlige i et livsløpsperspektiv, sier Jon Gunnes.

Se også: «Grønn distriktsutvikling»

[mc4wp_form id=”200299″]

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 6 år siden.**