Atlanterhavsparken i Ålesund – nasjonalt marint formidlingssenter

Forslagsstiller Pål Farstad, Kristian Stråmyr

Det er på tide at vi får et nasjonalt akvarium i Norge – og da er Atlanterhavsparken som allerede har tatt undertittelen som «det Norske Akvariet» et helt naturlig valg.

Det å ha en generell forståing av næringskjeden, viktigheten av god forvaltning, miljø, stimulere til fremtidig rekruttering, skape nysgjerrighet, er alle vesentlige element for at vi også i fremtiden skal kunne ha forståelse av – og se mulighetene som havrommet gir. Her ligger et hav av muligheter!

Det bør være et nasjonalt ansvar å ivareta den generelle kunnskapen om livet i havet langs kysten vår – på lik linje med historien vår, eller for den del, språket vårt.

Det er en stor oppgave både å formidle kunnskap og å skape forståelse av livet i havet, samt vise forvaltningen av våre marine ressurser i et bærekraftig perspektiv.

Atlanterhavsparken har hatt dette som formål siden åpningen i 1998 og årlig får flere tusen barn og unge eget undervisningsopplegg, for å bygge kunnskap og interesse for livet i havet og de muligheter dette gir. Møre og Romsdal Venstre mener at en nasjonal status vil styrke dette arbeidet og gi rom for videreutvikling innen formidling som vil komme hele nasjonen til gode.

Dette er også i tråd med FNs bærekraftmål nr. 14; Bevare og bruke hav og marine ressurser på en måte som fremmer bærekraftig utvikling.

Møre og Romsdal er i nasjonal målestokk et marint kraftsentrum i fiskeri og sjømatproduksjon. Den sterke klyngen av marine og maritime næringer, Ålesunds historiske posisjon som fiskerihovedstad, og det faktum at Møre og Romsdal er sjømatfylke nummer en, er alle viktige elementer som er med på å styrke vår felles identitet og merkevare.

Atlanterhavsparken er allerede også en betydelig motor innen både kultur og reiseliv på Nordvestlandet, og ringvirkningsanalyser viser at de er med på å øke både attraktiviteten og verdiskapingen for regionen vår. Atlanterhavsparken som er den største menneskeskapte attraksjonen mellom Bergen og Trondheim er en ideell stiftelse og er eid av fellesskapet. En Nasjonal status for Atlanterhavsparken vil styrke posisjonen til Norge som fiskeri- og kystnasjon, Møre og Romsdal Fylke som fiskeri og sjømatfylke, og Ålesund som fiskerihovedstad.

Skal Norge ha en nasjonal status på formidlerrollen av livet i havet, så må den statusen ligge i Møre og Romsdal – og i Ålesund.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 6 år siden.**