Orkdal Venstre imot Regjeringens pelsdyrforbud

Uttalelse fra årsmøtet i Orkdal Venstre 2018:

Orkdal Venstre imot Regjeringens pelsdyrforbud

Årsmøtet i Orkdal Venstre er uenig med partiet sentralt i synet på pelsdyr, og er skuffet over at Venstre prioriterte gjennomslag i regjeringsforhandlingene for et nasjonalt forbud mot pelsdyroppdrett.

Det meste av kjæledyr- og husdyrhold innebærer dessverre stress og lidelse for mange dyr, uten at det dermed forbys. Vitenskapskomiteen for mat og miljø vurderte for flere år siden at hold av rev og mink ikke innebærer spesielt mye lidelse sammenlignet med andre husdyr. I NOU 2014:5 gikk et flertall i utvalget inn for en bærekraftig utvikling av pelsdyrnæringen. Og Stortinget vedtok i januar 2017 meldinga om ei bærekraftig framtid for pelsdyrnæringen. Da blir det krevende at kunnskapspartiet Venstre mindre enn ett år senere kjemper gjennom pelsdyrforbud i regjeringsforhandlingene.

I nye Orkland kommune sysselsetter pelsdyrnæringen ca. 35 personer fordelt på 14 familiebedrifter, og det eksporteres skinn for ca. 25 mill. kr. En statlig nedleggelse av en hel distriktsnæring er i konflikt med et forutsigbart næringsliv og lite liberalt. Næringen hadde kommet i gang med å implementere de strengere reglene som kom med Stortingsvedtaket i januar 2017, og bare noen måneder senere har næringen fått motsatt beskjed og må avvikle driften. Norsk pelsdyrnæring har høyere etiske standard enn de fleste andre land og er et forbilde for andre. Mattilsynet i Trøndelag påpeker at pelsdyrnæringen er den næringen som har flest uanmeldte tilsyn, men som samtidig har færrest pålegg og svært få alvorlige. Når forbudet mot pelsdyroppdrett ikke kombineres med forbud mot import av pels, vil dette forslaget i realiteten bety at salg av pels i Norge blir forbeholdt land med dårligere standard for dyrevelferd.

Orkdal Venstre er kritisk til at en næring nå avvikles på ikke-faglig bakgrunn, og er alvorlig bekymret for at dette kan bli presedens. Motstand mot annet dyrehold i landbruket vokser også i takt med økende urbanisering, og Orkdal Venstre frykter en utvikling der vi glemmer hva som tradisjonelt har vært livsgrunnlaget i dette landet – og glemmer at også vi i Norge bør utnytte ressursene best mulig for å fø en voksende verdensbefolkning. Pels er et varig og miljøvennlig naturprodukt i en sirkulær økonomi.

En nedleggelse av pelsdyrnæringen vil ramme mange enkeltmennesker og familier i hele distrikts-Norge. Pelsdyrnæringen er en viktig næring og tilleggsnæring på flere steder som har dårligere forutsetninger for ordinært jordbruk. Vi frykter derfor at mange vil finne det vanskelig å finne nye jobber eller nytt livsgrunnlag hvis næringen blir borte. Orkdal Venstre skulle derfor ønske at Regjeringa gikk tilbake til Stortingsvedtaket fra januar 2017 om ei bærekraftig fremtid for pelsdyrnæringen. Det blir skamfullt om Regjeringen sin politikk ender i personlig konkurs for næringsutøvere.