Referat fra styremøte Skien Venstre, 28. august 2018

Referat fra styremøte Skien Venstre den 28. august 2018 i Skien Rådhus

Tilstede: Gustav Søvde, Geir Arild Tønnessen, Lars Martin Borlaug, Cathrine Gundersen, Håkon Wærstad, Signy Gjærum, Eva Berg, Terese Kolberg (siste timen) og Ole Røed

Saker

1.Lokalpolitisk nettverk og nominasjonsmøte til fylkestinget 22. og 23. september.

Styremedlemmer prioriteres og følgende ble valgt som delegater: Gustav Søvde, Håkon Wærstad, Lars Martin Borlaug, Geir Arild Tønnesssen, Signy Gjærum, Cathrine Gundersen, Sidsel Devik (usikker) og Ole Røed. Lars Solbakken er vara.
Telemark Venstre betaler oppholdet. Reiseutgiftene dekkes av lokallagene.

2. Gunnar Knudsen seminar 26. og 27. september.

Ca. 85 er påmeldt, hvorav 16 Venstre-medlemmer. Det oppfordres til å melde seg på for de som har anledning. Kulturministeren kommer kl. 16 onsdag og vårt planlagte møte med henne om bibliotek og museumsbygg må kanselleres. Vi forsøker i stedet å få til et møte med Odd Einar Dørum torsdag ettermiddag.

3. Internt notat

4. Den lange valgkampen

Det kom et utspill fra posisjonen i bystyret om en felles «skryteliste» som er planlagt offentliggjort 9. september.
Etter en lang diskusjon om Venstres deltagelse på denne lista eller ikke, ble det bestemt at hvert utvalg lager en liste over saker hor V har markert seg.
Det ble også til slutt enighet om at man ikke kan unnlate å være med på den foreslåtte lista fra posisjonen.
Hvorvidt man skal markere politisk side før eller etter valget ble ikke konkludert. Det er «beste praksis» at man lar et medlemsmøte være rådgivende, men at de som blir valgt inn står fritt til å sondere og eventuelt forhandle.

5. Programarbeid

På styremøte 24. april fikk en programkomite følgende oppgaver:
Cathrine: Barn og unge, Gustav: Miljø, Geir Arild: Næring og integrering, Signy: Oppvekst, Harald: Miljø – Landbruk – arealforvaltning, Haakon: Kultur og frivillighet, Terese: Næring – byutvikling, Sidsel: Helse – omsorg – fellesskap – frivillige aktiviteter.

På den lista manglet samferdsel. Undertegnede tar den.

Fra og med tirsdag neste uke vil Gustav sitte på møterommet vårt i rådhuset fra kl. 18:00 for å jobbe med programmet.

6. Andre saker

8. til 10. mars er det Landsmøte på Hell, Stjørdal.
20. og 21. oktober er det Landskonferanse på Hotel Bristol, Oslo
Lista fra nominasjonskomiteen til kommunevalget skal være ferdig 15. november med intensjon om å holde nominasjonsmøte snarest mulig etter det.

7. Eventuelt

Lars Martin vil at Skien Venstre skal være på andre digitale platformer. Han, Cathrine og Haakon får i oppgave å sørge for dette.
Vedtektene til Venstre skal, som tidligere vedtatt, legges ut på Skien Venstres hjemmeside.

Merk: Neste styremøte er 25. september.

Ole Røed (referent)