Ragnhild Helseth ny nestleder i ordførernettverket

Varaordfører Ragnhild Helseth, «Foto:Kristiansund Venstre»

Fredag 31.august var det møte i i Oslo i Nettverket for Venstres ordførere, varaordførere og byråd. Der ble det valgt ny leder og utpekt ny nestleder

Som ny leder ble valgt Runar Bårdsrud, ordfører i Hurdal. Han etterfølger Alfred Bjørlo, ordfører i Eid. Bjørlo hadde bedt om avlastning fra vervet. Ragnhild Helseth, varaordfører i Kristiansund, ble utpekt som nestleder i nettverket. Helseth har møtt på de fleste nettverksmøtene siden hun ble varaordfører.

Møtene avholdes omtrent tre ganger pr. år. Neste møte blir i forbindelse med Landskonferansen 2018 i oktober.

Møtet i august hadde blant annet opp til behandling en uttalelse om regionreformen. Den vil bli publisert medio september.

Nettverksmøtet hadde også en økt med å gi innspill til lokale saker som kan deles kommunene i mellom i programarbeidet frem mot valget 2019. Lista vil bli gjennomgått på Landskonferansen.