Positiv elbilstrategi i Åsnes!

Foto: Paul Krueger

På formannskapsmøtet 10.september vedtas elbilstrategi!

Vi er en del av Kongsvingerregionen som kaller seg Norges grønne hjerte. Det forplikter. Ved å vedta den regionale klimaplanen har vi gått inn for at kommunen skal være klimanøytral innen 2025. Jeg vil derfor berømme administrasjonen for at de søkte klimasatsmidler og fikk tilsagn på 250 000kr til ladepunkter, og for å ha lage en ambisiøs og god plan for å bytte ut fossilbiler til elbiler, og sånn sett tatt et steg i riktig retning for å nå dette målet. Dette er bra for klimaet. Jeg er også helt sikker på at dette bidrar til å gi et positivt omdømme.

Åsnes kommune er en landbrukskommune, og jeg er derfor glad for at kommunen går frem som et forbilde, og bidrar til å ta tak som gjør at vi kan fortsette å utvikle landbruksnæringen vår. Vi tar et globalt ansvar, og jobber for å nå FNs bærekraftsmål 13 om å stoppe klimaendringene.

De fire hurtigladestasjonene som nå har kommet opp ved Kiwi og ved Coop Extra vil gjøre at flere vil velge å bruke r2 når de skal nordover eller sørover. De som stopper vil ha en halvtimes tid til å benytte seg av lokale handelstilbud, noe som er bra for lokalt næringsliv.

Med dette er vi i Åsnes på lag med framtida.

Kristian Botten Pedersen, varaordfører i Åsnes kommune