Til innhold
Benedicte Rørvik

Venstre tar Innlandet framover!

Innlandet Venstre

Du gjør en forskjell ved å være medlem i Venstre. Jo flere vi er, jo mer kan vi påvirke samfunnet. Bli med å skape ei grønn framtid med frihet og muligheter for alle.

Du er hjertelig velkommen uansett om du ønsker å være passivt eller aktivt medlem, om du vil stille som folkevalgt eller engasjere deg i kulissene.

Bli med i Venstre og ta Norge framover!

Innlandet Venstre jobber for et friere og grønnere samfunn!

 • Utdanning for fremtiden

  Innlandet Venstre legger vekt på kunnskap som nøkkelen til å løse mange av utfordringene Innlandet står overfor, med et spesielt fokus på utdanning og skole. Partiet erkjenner at elever er unike, og argumenterer for et utdanningssystem som tilbyr valgfrihet og fleksibilitet, tilpasset den enkeltes behov og livssituasjon.

 • Ta vare på naturen!

  Innlandet Venstre setter fokus på å redusere klimagassutslipp og øke karbonbinding. Regionen har et sterkt fundament for å transformere til et lavutslippssamfunn, takket være ledende forskningsinstitusjoner, innovasjonsmiljøer og næringsliv innen fornybar energi og bioøkonomi. Det understrekes behovet for å utnytte disse fortrinnene i overgangen til nullutslipp.

 • Et fremtidsrettet arbeids- og næringsliv

  Næringslivet i Innlandet er mangfoldig, med en økende andel tjenesteytende næringer og høyt spesialiserte kompetansebedrifter. Regionen har en unik posisjon for næringsutvikling, godt hjulpet av samarbeidet med lokale universitets- og kompetansemiljøer innenfor felt som bioteknologi, bioenergi, lettmetaller, kompositter, forsvarsindustri, romfart, IKT og cybersikkerhet.

 • Samferdsel

  Innlandets innbyggere trenger enkel tilgang til transport for å bevege seg mellom jobb, skole, venner og fritidsaktiviteter. Dette er kritisk både for individets frihet og for økonomisk utvikling. Med et mål om nullutslipp fra transportsektoren innen 2035, står Innlandet overfor utfordringer knyttet til utvikling av veier, kollektivtransport, og planlegging av bolig- og næringsområder for å støtte både næringslivet og miljøet.
  Innlandet Venstre prioriterer tiltak som fremmer og støtter investeringer i infrastruktur og kollektivtilbud som bidrar til bærekraftig by- og tettstedsutvikling.

Våre lokallag i regionen

Her finner du ditt lokallag. Velg din kommune og klikk 'Ditt sted'