Til innhold
På lag med framtida!

Innlandet Venstre

Vi trenger deg på laget! Bli med og ta ansvar for miljøet, for morgendagens borgere, for de fattigste og for folk som faller utenfor. Bli medlem her.

Innlandet Venstre er på lag med framtida!

 • Sats på skolen!

  Venstre vil ha fritt skolevalg i nye Innlandet fylke, med valgfrihet for elevene og med utviklingsmuligheter og ulik profil for den enkelte skole. Yrkesfagene må bli mer praksisnære og mindre teoretiske, med fokus på nye metoder, oppdaterte lærere, utstyr og bygninger.
  Det er et klart mål at flere unge fullfører videregående skole. Venstre vil sørge for et økt samarbeid mellom kommuner, næringsliv, de videregående skolene og forskningen.

  Å satse på ungdommen er å satse på framtida!

 • Ta vare på naturen!

  Innlandet Venstre vil ha et klimanøytralt fylkes innen 2030. I Innlandet skal det være enkelt å gjøre miljøvennlige valg innen transport, avfallshåndtering, energi, investeringer og forbruk.

  Venstre vil vekte miljøhensyn sterkere enn i dag ved utbyggingsprosjekter og offentlige anskaffelser. Alle kjøretøy som benyttes i fylkets regi skal være null- eller lavutslippskjøretøy. Venstre vil ta vare på el-bil fordelene og bygge ut ladestasjoner i hele Innlandet.

 • Flere nye jobber

  Innlandet Venstre vil bedre rammebetingelsene for næringslivet. De som våger å satse på egen bedrift skal ha like rettigheter som andre arbeidstakere. Med Venstre får du grønn næringsvekst, satsing på kompetanse, næringsklynger og næringshager. Du skal være stolt av å skape en jobb til deg selv og noen til.

  Venstre vil sikre norske arbeidsplasser gjennom EØS-avtalen, styrke satsingen på NCE Raufoss og bioøkonomi på Hamar.

 • Infrastruktur

  Venstre vil ha tilgang på bredbånd for alle og med lik egenandel, økt satsing på jernbane og buss, gode fylkesveier samt gang og sykkelveier er en forutsetning for næringsutvikling og bosetting.

  Dobbeltsporet til Lillehammer må realiseres innen 2034 og vi må sikre en jernbanefri strandsone gjennom Hamar.

  Venstre vil ha 10kroners buss for hele Innlandet hele sommeren!

 • Kultur

  Et rikt og mangfoldig kulturliv er limet i lokalsamfunnene våre og kjennetegner god livskvalitet i Innlandet. Innlandet Venstre vil opprettholde satsingen på Teater Innlandet på Hamar, på Litteraturbyen Lillehammer og legge Musikk i Innlandet til Vest-Oppland.

Nyhetssaker

Flere nyheter

Våre lokallag i regionen

Her finner du ditt lokallag. Velg din kommune og klikk 'Ditt sted'

Våre folk