Til innhold
Mona Melanie Lindseth/VHO
For et friere og grønnere Innlandet!

Innlandet Venstre

Vil du gjøre en innsats for demokrati og lokalsamfunn? Vi ser etter kandidater til kommune- og fylkestingsvalget 2023

Innlandet Venstre jobber for et friere og grønnere samfunn!

 • Kunnskap og frihet i skolen!

  Innlandet Venstre vil ha mer kunnskap og frihet i skolen.

  Kunnskap, fordi det er nøkkelen til å sikre barna våre frihet og like muligheter i livet. Derfor vil vi sikre kvalifiserte lærere i klasserommet, satse på mer etter- og videreutdanning, flere spesialpedagoger i skolen, og åpne i større grad opp for talentsatsninger i Innlandet.

  Frihet, fordi vi tror den beste skolen er en skole som gir elvene friheten til å dyrke sine egne interesser og bestemme mer over egen skolehverdag. Derfor vil vi gi elevene mer frihet i skolen ved å innføre fritt skolevalg i Innlandet, flere valgfag skolen og mer fokus på eleven.

  Innlandet Venstre satser på skolen!

 • Ta vare på naturen!

  Innlandet Venstre vil ha et grønt fylke som kutter utslipp og går foran i klimakampen. Klimaendringene truer naturen vår, verdens fattigste og friheten til fremtidige generasjoner. Å nå klimamålene er vår tids viktigste oppgave.

  Innlandet Venstre vil sørge for at det skal lønne seg for både folk og næringsliv å velge miljøvennlig. Vi vil sørge for at det lønner seg for næringslivet å velge miljøvennlig, bygge mer fornybar energi, fjerne bompenger for EL-biler, flere ladestasjoner og mer og billigere buss i Innlandet. Innlandet Venstre vil vekte miljøhensyn sterkere ved utbyggingsprosjekter og offentlige anskaffelser. Dobbeltsporet til Lillehammer må realiseres innen 2034 og vi må sikre en jernbanefri strandsone gjennom Hamar.

  Innlandet Venstre ønsker en grønn fremtid!

 • Flere små og store jobbskapere!

  Innlandet trenger flere jobbskapere som bidrar til vår velferd. Framtidas jobber er grønne.

  Innlandet Venstre vil at det skal lønne seg å starte og drive en bedrift i Innlandet! Vi må senke skatten for bedrifter og gründerskap, sikre bredbånd i hele Innlandet og legge til rette for et blomstrende næringsliv i Innlandet.

  Venstre er en garantist for EØS-avtalen, styrke satsingen på NCE Raufoss og bioøkonomi på Hamar. Innlandet Vensre er et grønt næringslivspartiet for små og store jobbskapere i Innlandet!

 • Et rikt og mangfoldig kulturliv

  Et rikt og mangfoldig kulturliv er limet i lokalsamfunnene våre og kjennetegner god livskvalitet i Innlandet. Kultur gjør livene våre rikere og styrker demokratiet med større mangfold av hvordan meninger ytres på. Innlandet Venstre vil satse på kultur for folk og demokratiet.

  Innlandet Venstre vil opprettholde satsingen på Teater Innlandet på Hamar, på Litteraturbyen Lillehammer og legge Musikk i Innlandet til Vest-Oppland.

  Innlandet Venstre vil satse på kultur!

Nyhetssaker

Flere nyheter

Våre lokallag i regionen

Her finner du ditt lokallag. Velg din kommune og klikk 'Ditt sted'