Til innhold
Eskild Vika Amundsen

Venstre vil se fremover sammen med Åsnes

Åsnes Venstre - det sosialliberale miljøpartiet!

Venstre i Åsnes er kommunens eneste liberale parti. Vi arbeider for en sosialliberal og grønn politikk som setter mennesket i sentrum.

Åsnes Venstre har to representanter i kommunestyret, Marita Kalfoss Sollien og Anne Larsen

 • Skole og oppvekst

  Utdanning er nøkkelen til en bedre fremtid.
  Derfor er utdanning alltid en prioritet for Åsnes Venstre. Det er gjennom utdanning at vi utjevner sosiale forskjeller og gir alle like muligheter i livet. Elever har ulike forutsetninger, interesser og behov. Da er det avgjørende at vi skaper en skole som tar hensyn til forskjellene som finnes mellom oss

 • Et næringsvennlig Åsnes

  Vi i Venstre er sterke talspersoner for mangfold, inkludering og likestilling.
  Vi vil ha et samfunn der alle skal ha like rettigheter og muligheter, uavhengig av bakgrunn, kjønn, seksuell orientering, funksjonsevne eller tro. Venstre ønsker et samfunn der alle føler seg verdsatt og respektert for den de er, og der forskjellene våre blir en styrke.

 • Verne om naturen

  Klimakampen er i bunn og grunn en frihetskamp. Det handler om å gi barna mulighet til å leve et godt og trygt liv nå og i framtiden. Vi må ta vare på naturen og alle de godene kloden som økosystem tilbyr oss, slik som mat, rent vann og ren luft.

 • Folkehelse i Åsnes

  Et trygt og nært helsetilbud av høy kvalitet er viktig for at alle skal ha frihet og mulighet til å delta i samfunnet. For at alle skal kunne leve et godt og selvstendig liv lenger, må samfunnet forebygge mer og reparere mindre innenfor både psykisk og fysisk helse. Tidlig innsats og mer inkludering kan bidra til å forhindre utenforskap og sette flere i stand til å delta i samfunnet på like premisser.

Våre folk