Grenderådene og Landsbyen Flisa – leserinnlegg i Glåmdalen og Østlendingen

Helt Ville Dager

I forrige uke fikk jeg følgende melding på facebookgruppa «Blomstergruppa i Kaffegata»: «Fredag ble blomstene tatt ned, og vi er i mål med årets blomstersesong. Vil takke alle som har bidratt i år (…)». Meldingen stammet fra den lokale mediemogulen Bjørn Martin Brandett, som i tillegg til å være mannen Hedmarksradioene og styreleder i den lokale handelsstanden, nå i to år har sørget for at alle vi som bor i og rundt Landsbyen Flisa, samt tilreisende, har fått se at Solørs svar på Unter den Linden står i full blomstring fra tidlig juni og til august. Med seg har Brandett hatt gode hjelpere fra Flisa grenderåd med Silje Flismyren i spissen, samt et par jenter som utførte sin første sommerjobb med vanning gjennom tørre julidager på en forbilledlig måte.

I slutten av mai har Solør de siste årene skapt en helt ny arena for sosialt samvær, dansing og kavering, i form av Helt ville dager. Et knippe kompiser fra Gjesåsen, anført av Knut Arne Gjems med sixpencen på snei og ellers fremoverlent holdning i kropp og væremåte, har skapt en forståelse for at samarbeid mellom alle velforeningene kunne gi både dugnadslyst, penger i kassa og minner for livet for alle fremmøtte. Tenk om Solørkommunene hadde latt seg inspirere..

Brandett og Gjems er eksempler på enkeltpersoner som ved hjelp av gode allierte og grenderådene som ble opprettet i forbindelse med Landsbyen Flisa-satsingen, har skapt glede og pustet håp i Solør-framtida. Jeg kunne ha nevnt tiltakene til Hof og Åsnes Finnskog grenderåd også, frivillige som gjennom økonomiske midler fra kommunen og diverse stiftelser skaper sosiale arenaer for små og store i sine lokalsamfunn. Vi lokalpolitikere, og alle innbyggere i Solør er dere evige takknemlige for innsatsen og initiativene dere tar for oss andre.

Om kort tid skal kommunestyret begynne arbeidet med kommunebudsjett for neste år. Da bør vi følge opp de gode initiativene og ta signalene fra grenderådene. I tillegg til å sikre økonomien, sånn at de kan fortsette og utvikle ideene sine, bør vi også sette av en fast sum og nedsette en gruppe som kan bistå Flisa grenderåd med forskjønning av Landsbyen Flisa.

Å sikre en lys fremtid for Solør er ingen jobb noen klarer på egenhånd. Det er en jobb vi må gjøre sammen, alle sammen. Spørsmålet blir dermed ikke hva Solør kan gjøre for deg, men hva du kan gjøre for Solør!

Kristian Botten Pedersen
Varaordfører i Åsnes (V)