Merkesaker på statsbudsjettet for Møre og Romsdal

Møre og Romsdal, Britt Giske Andersen

Et lite parti med stå-på-vilje kan vise at det gjør en stor forskjell i regjering. Det gjør vi med dette budsjettet, som jeg må innrømme at jeg er veldig stolt av. Det er et raust og grønt budsjett for framtida. Vi tar imot flere kvoteflyktninger. Vi øker kampen mot fattigdom med bl.a. ved å gi flere tusen barn rett til gratis kjernetid i barnehage. Vi trapper opp innsatsen for et rent hav. Venstres prosjekt er å satse på skolen, ta vare på naturen og skape flere arbeidsplasser i hele landet. Jeg er glad for at Norge har en regjering som tar dette ansvaret, sier Grande.

Her kommer også noen gode Møre og Romsdal saker:

  • prioritere midler til forberedende arbeider og eventuell anleggsstart for prosjektet E39 Betna – Vinjeøra – Stormyra.
  • øke bevilgningen til Helseinnovasjonssenteret i Kristiansund med 5,6 millioner kroner til en samlet bevilgning på 6,6 millioner kroner i 2019. Helseinnovasjonssenteret i Kristiansund arbeider for økt bruk og innfasing av teknologi og tjenesteinnovasjon i helse- og omsorgssektoren, samt koordinering og videreutvikling av interkommunale samarbeid med bakgrunn i fagområdene forskning og innovasjon, helse som næring, velferdsteknologi og responstjenester.
  • bevilge 5 millioner kroner til Kristiansund kommune til videre arbeid med prosjektet nytt opera- og kulturhus.
  • bevilge 2 millioner kroner til Sunnmøre museum i 2019 til ombygging av Borgundgavlen. I tillegg foreslås et tilsagn om ytterligere 1,9 millioner kroner i senere budsjettår, slik at samlet statlig tilskudd til prosjektet blir 3,9 millioner kroner.
  • bevilge 349 millioner kroner til forebygging av flom- og skredskader, hvorav om lag 294 millioner kroner til gjennomføring kartleggings- og sikringstiltak. Foreløpig oversikt viser at blant annet sikringstiltak i Møre og Romsdal vil bli prioritert i 2019, inkludert flomsikringstiltak i Haram kommune og Hareid kommune.
  • gjennomføre følgende farledsprosjekt: Innseiling Ålesund (Ålesund kommune) – startes opp i 2019.
  • gjennomføre følgende fiskerihavneprosjekt: Gjerdsvika fiskerihavn (Sande kommune) – startet i 2018, ferdigstilles i 2019.
  • bevilge over 600 millioner kroner til kjøp av post- og banktjenester i 2019. Midlene går til postomdeling fem dager i uken i hele landet, banktjenester i landpostnettet, lørdagsomdeling av aviser i distriktene og gratis blindeskriftsendinger.
  • I juni 2018 ble det inngått en byggekontrakt med verftet Vard Group AS Langsten, i Tomrefjord i Møre og Romsdal, om bygging av tre nye kystvaktfartøyer med en kontraktsverdi på om lag 5,2 milliarder kroner. Fartøyene skal erstatte Kystvaktens tre eldre fartøyer i Nordkapp-klassen.De nye fartøyene skal leveres i perioden 2022–2024. Prosjektet bidrar til et høyt aktivitetsnivå og vil ha en positiv effekt på sysselsettingen og lokal maritim industri i fylket. Samtidig bidrar dette til å opprettholde kompetanse i norsk verftsindustri, noe som vil styrke Sjøforsvarets operative evne.
**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 6 år siden.**