Terje Breivik på besøk i Stavanger

Administrerende direktør i Nysnø, Siri Kalvig, samt Venstres Jan Erik Søndeland, Terje Breivik og Kjartan Alexander Lunde. , Foto: Birgit Rodvelt

Tirsdag, dagen etter statsbudsjettet ble lagt frem, var Venstres nestleder, Terje Breivik på besøk i Stavanger. Dermed ble det avlagt et besøk hos Nysnø Klimainvesteringer – et godt tiltak som har fått økte midler i årets budsjett.

Nysnø Klimainvesteringer fikk mandag nyhetene om forslaget om 400 millioner i økte bevilgninger i statsbudsjettet. Tirsdag dro Venstres nestleder, Terje Breivik, til Stavanger for å overrekke blomster. Det var han som unnfanget idéen om et «fornybarfond», og som forhandlet det inn i statsbudsjettet for to år siden.

– Investeringsfondet vil gagne både gründere, småbedrifter og klimaet. Statlige investeringsfond som dette kan på sikt bidra til virkelig gode løsninger hva angår klimavennlig teknologi, sa Breivik etter møtet. Han er glad for at det allerede har kommet inn mange gode investeringsmuligheter.

Styreleder Widar Salbuvik og administrerende direktør Siri Kalvig var begge til stede for å treffe Breivik og snakke om muligheter og framtidsutsikter for investeringsselskapet.

Salbuvik supplerte:

– Nysnø kan bidra sterkt også til å mobilisere privat kapital. Ved å etablere en profesjonell aktør som Nysnø med stabil, langsiktig forvaltningskapital vil man kunne sette fart i miljøet for klimavennlige investeringer.

Nysnø er godt i gang, og har flyttet inn i Rosenkildehuset. Ledergruppen har nettopp falt på plass, og de første investeringene regnes med å bli gjort før årsskiftet.

I tillegg til å være en primus motor for grønn omstilling i Rogaland og Norge, er Nysnø også viktig i et globalt perspektiv:

-FNs klimapanel understreker at det må et taktskifte til på investeringsfronten dersom vi skal nå 1,5 graders målet, sier Kalvig.

-Vi er klar til å bidra og ser fram til å gjøre våre første investeringer, avslutter hun.