SEILING FOREGÅR PÅ VANNET!

Oppbevaring av seiljoller og utstyr i strandsonen på Malmøya.
Er det privatisering eller i allmennhetens tjeneste?

Seiling er en idrett som krever mye utstyr og for å sikre lik tilgang for alle, må man kunne oppbevare seil og båter ved vannet der de skal brukes. Da slipper vi trafikk og ungene kan sykle og slipper å bli kjørt.

Bundefjorden Seilforening har søkt om å få bygge to lagringsboder på Myren på Malmøya. Området utgjør del av friområdet og er regulert til spesialområde, naturvernområde og tiltaket krever derfor dispensasjon fra Plan- og bygningsloven. I bodene skal det lagres seil og utstyr for små seiljoller beregnet for barn og ungdom. På frivillig basis har Bundefjorden Seilforening benyttet området til barne- og ungdomsvirksomhet siden 1974. Dette er det eneste barneseilingstilbudet mellom Bygdøy og Oppegård.

Nordstrand og Oslo Venstre er i utgangspunktet meget skeptiske til privatisering av strandsonen og i regulerte fri- og naturvernområder. I plan og bygningslovens §25 er friområde definert til å omfatte «parker, turveier, leirplasser, anlegg for lek, idrett og sport og områder i sjøen for slik virksomhet». Vesentlig i denne saken er at det i planveilederen T-1480 anføres at «i friområder kan det oppføres bygninger som er i samsvar med formålet og tjener områdets bruk for allmennheten. Eksempel på dette er anlegg for idrett og sport».

Derfor må man noen ganger ta andre hensyn enn vern av strandsooner, når for eksempel en forening ønsker å legge til rette for at barn og unge skal få tiltrengt kunnskap i å ferdes på sjøen. Da sier det seg selv at anlegget må ligge ved sjøen. Ved å kunne oppbevare joller og utstyr nær brygga så er det unødvendig med foreldre, bilkjøring og tilhenger. Barna lærer å klare seg selv og miljøet spares.

Nordstrand og Oslo Venstre vil fullt ut støtte oppsettingen av bodene på friområdet, da dette ikke er et privatiserende tiltak, men et allment og samfunnsnyttig tilskudd til at barn og unge i Oslo øst og sør skal få muligheten til å glede seg over en sunn vannsport som seiling er.

 

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 6 år siden.**