Ordførernettverket på Stortinget

Ordførernettverkkaffe 19.10.18, "Foto: R.Helseth"

Fredag 19.oktober hadde Venstres ordfører- og varaordførernettverk møte på Stortinget. Sakslista omfattet både regjeringsens forslag til statsbudsjett 2019, og situasjonen rundt KrF.

Statsbudsjett 2019 og politisk situasjon
Stortingsrepresentant og parlamentarisk leder Terje Breivik redegjorde for forslaget til statsbudsjett 2019 og Venstre sine gjennomslag. Stortingsrepresentant Abid Raja la frem tanker om situasjonen rundt prosessen i KrF om regjeringsdeltagelse på den ene eller andre siden, og hvordan det på alternative måter kan påvirke Venstre sin posisjon videre.

Innspill statsbudsjett
Ordførernettverket diskuterte mulige innspill til arbeidet videre med statsbudsjett. Konkret ble det fremmet forslag om å gi en uttalelse knyttet til etablering av nye omsorgsboliger og ombygging av sykehjem i den forbindelse.

Kapasitet og økonomi omsorgsplasser
Varaordfører Ragnhild Helseth deltok på samlingen fra Kristiansund. Hun fremmet forslag og fikk støtte for å ta inn i uttalelsen at det må søkes å bli gitt økonomisk støtte for de ekstrakostnader en kommune vil ha i en ombyggingsperiode der kommunen vil øke kapasitet i antall heldøgns omsorgstilbud ved å bygge om sykehjem. Sykhjemsplasser må stenge mens ombygging foregår. Dette går midlertidig ut over kapasitet og det må enten leies plasser andre steder, eller pasienter blir liggende utskrinvingsklare på sykehus med ekstra kostnad for kommunen, og at ikke minst hjemmetjenesten må styrkes betraktelig.

En uttalelse er utarbeidet av Ordførernettverket og blir sendt Venstres stortingsgruppe som innspill til videre budsjettarbeid.