Ålesund Venstre sin valgliste til kommunevalget 2019

Foto: Flickr.com / KRD (CC BY-NC 2.0)

«Nye Ålesund» er i ferd med å ta form, og om ett år er det valgkamp i den nye kommunen. Dette blir et spesielt valg fordi det er fem kommuner som sammen skal skape grunnlaget for et levende lokaldemokrati. I sum skal det velges folkevalgte til et stort antall politiske organ, styrer og komiteer.

Kandidater fra hele kommunen

Venstre har mange som har lyst til å være med på valglister for oss, men vi ønsker alltid flere gode kandidater. Venstre har som mål å stille med kandidater fra alle kommunedelene i Ålesund. Har du lyst til å være med?

Dersom du har lyst til å stå på liste for Ålesund Venstre send oss ditt navn sammen med en kort begrunnelse til [email protected].

Nominasjonskomité

Det ble valgt nominasjonskomité på stiftelsesmøtet 9. april 2018. De er i gang med sitt arbeid for å lage valgliste, og har til nå innstilt Kari Grindvik som ordførerkandidat. Grindvik er aktiv lokalpolitiker i Skodje kommune, medlem i fellesnemnda og leder P2 (komiteen for politisk organisering, lokaldemokrati og innbyggarmedverknad).

  • Ragnar Johansen, leder
  • Rolf Stavset
  • Nadarajah Gunapalan
  • Kristian Stråmyr
  • Ragnhild Heggdal
  • Christian Ingvaldsen

Nominasjonsmøte

Nominasjonsmøtet blir på Finnøy Havstuer lørdag 24.11.18. kl. 11- 16. Stortingsrepresentant André Skjelstad fra næringskomiteen kommer til møtet.