Nominasjonskomité

Nominasjonskomiteen for fylkestingsvalget 2019 består av:
Elisabeth Paulsen, leder
André Skjelstad
Anne Jorid Gullbrekken
Trond Åm
Brita Kleven Thorsvik
Eirin Sørå (Unge Venstre)
Gerd Grong (Venstrekvinnelaget)