Utkast til Rogaland Venstres fylkesprogram

Fylkeshuset i Stavanger, Foto: Birgit Rodvelt

Programkomiteen har nå sluppet sitt første utkast til Rogaland Venstres fylkesprogram. Programmet skal vedtas på fylkesårsmøtet den 2.-3. februar 2019, og frist for å komme med innspill til førsteutkastet er satt til 1. desember.

Dette skjemaet brukes til å sende inn endringsforslag til førsteutkastet til Rogaland Venstres valgprogram, som ble lagt frem den 8. nov. Fristen for å sende inn forslag er 1. desember.

Skjemaet kan kun registrere ett endringsforslag om gangen. Er det flere forslag til endringer, må skjemaet sendes inn flere ganger.

Vi håper at mange lokallag vil diskutere programforslaget på medlemsmøter, og bidra til å gjøre programmet enda bedre.

Førsteutkastet finner du her: Utkast til program 181106

Programkomiteen vil arrangere to medlemsmøter som en del av prosessen:
– Onsdag 21. november i Sandnes (Møtelokale på Gamlaværket kl. 19.00)
– Torsdag 22. november i Haugesund. (Møtelokale på Gamle Slakthuset, kl. 18.30).

Her vil det bli hyggelige samlinger av Venstrefolk på tvers av ulike lokallag, hvor man også kan inspirere hverandre til eget programarbeid. Vel møtt!

Ved spørsmål, ta kontakt med programkomiteens leder Unni Fuglestad.

Programkomiteen for perioden består av:
Unni Fuglestad, Time (leder)
Eirik Tangeraas Lygre, Sauda (nestleder)
Jan Erik Søndeland, Stavanger
Mette Lothe, Haugesund
Arild Helgøy, Sandnes
Henrik Brown, Unge Venstre
Ine Marit T. Bertelsen, Venstrekvinnelaget/Sola