Namsos Venstres Miljøpris 2018: Salsnes Filter

Foto: Astrid Eva Prytz

Det er i lokalsamfunnene klimaløsningene ligger. Ved å gjør miljøhverdagen enklere og mer lønnsom ved å opptre miljøriktig vil vi alle kunne bidra til et mer klimavennlig samfunn. Det må bli rimeligere og enklere å redusere strøm- og vannbruket hjemme. Vi må ha god og fornuftig håndtering av avfall og avløp. Vi må få på plass en reell satsing på fornybare energikilder, og, ikke minst, forskningsinnsatsen på klima- og miljøteknologi må styrkes ytterligere.

I anledning Verdens miljødag 5. juni har Namsos Venstre valgt å gi årets Miljøpris 2018 til Salsnes Filter.

Selv om det grønne skiftet er full av muligheter, og Norge har alle muligheter til å ta en teknologisk lederrolle i det internasjonale klimaarbeidet, er det likevel imponerende at Salsnes Filter har maktet å utvikle en framskutt posisjon i denne utviklingen.

Salsnes Filter står midt i løsningene, og håndterer i dag Namsos kommune sitt avløpsvann. Salsnes Filter har installasjoner ved en rekke kommunale og industrielle anlegg rundt om i verden. Og ikke nok med det, Salsnes Filter forsker også på hvordan avfall kan bli en ressurs som skaper verdier.

Salsnes Filter utgjør derfor et viktig bidrag til utviklingen av en mer sirkulær økonomi. Vi ønsker Salsnes Filter lykke til i årene som kommer.

Namsos Venstre gratulerer!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 6 år siden.**