Nominasjonskomiteens forslag til Skien Venstres valgliste 2019

Gustav Søvde er forslått som Skien Venstres toppkandidat ved valget i 2019., Foto: Gustav Søvde

Nominasjonskomiteen i Skien Venstre har satt opp følgende forslag til liste ved kommunestyrevalget i 2019. De ni første er foreslått kumulert.

Nominasjonskomiteen skriver i sitt følgebrev til styret:

“Innstillingen er delt på to punkt: Et mindretall ønsket annen toppkandidat, Lars Solbakken. Et mindretall ønsket kun 1 kumulert.

Ellers er nominasjonskomiteene samlet om listen”

Nominasjonsmøtet er 4.12.18 kl 18:30 i Skien Rådhus. Møteleder: Stein Kinserdal.

1. Gustav Søvde
2. Marianne Birkeland Øvrebø
3. Lars Solbakken
4. Atle Rui
5. Cathrine Gundersen
6. Geir Arild Tønnessen
7. Signy Gjærum
8. Ole Røed
9. Kenneth Berg
10. Terese Kolberg Seynaeve
11. Nicolai Staurvik
12. Per Ragnar Møkleby
13. Marion L. Arnesen
14. Ragnvald Melaas
15. Lars Martin Borlaug
16. Heidi Roheim
17. Mathias Rui
18. Siri Mørch
19. Arve Daae Jonassen
20. Bjørg Øya Tefre
21. Morten Tefre
22. Anja Daae Jonassen
23. Per Bjørn Sandøy
24. Sidsel Devik
25. Harald Tveit
26. Grete Eriksrød
27. Asbjørn Hovstø
28. Sigrunn Øygarden Gundersen
29. Hans Kåre Lia
30. Linda Rui
31. Lars Øyvind Hoksrud
32. Kari Monia Authen
33. Terje Thalseth Gundersen
34. Live Landfald Nielsen
35. Bengt Asle Mathiesen
36. Jennie Nicola Johnsen
37. Albert Poliku Islam
38. Anne Louise Slorbak
39. Håkon Leth-Olsen
40. Marit Halvorsen
41. Per Kristen Thingstad
42. Harald Susaas
43. Stein Devik
44. Tom Gulliksen
45. Freddie Irving Nordhov
46. Haakon Wærstad
47. Sigvall Rørtveit
48. Eva Berg

Nominasjonskomiteen har bestått av Sidsel Devik, Eva Berg, Bjørg Øya Tefre, Per Bjørn Sandøy, Harald Tveit, Asbjørn Hovstø og Haakon Wærstad.

Haakon Wærstad, leder.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 6 år siden.**