Programarbeid tar tak i utfordringene

Ragnhild Helseth, varaordfører, "Foto:Ksu Venstre"

Varaordfører Ragnhild Helseth la frem tanker om hva som må prioriteres i programarbeidet for Kristiansund Venstre for kommende valgperiode 2019–2022 på medlemsmøtet 22.november. Utfordringene må beskrives og hovedsatsingene må prioriteres. -Unge kommer hjem igjen etter endt studier, helse og kultur, kompetansearbeidsplasser og klima som overbygging, det er mine stikkord, sier Helseth.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 6 år siden.**

Det var som innledning på medlemsmøtet 22.november at Ragnhild delte sine tanker, da som nominasjonskomiteens kandidat til førsteplassen på lista til Kristiansund Venstre ved kommunevalget 2019.

Utfordringene ble formulert på Kristiansund Venstres styremøte uka før, og Ragnhild ble oppfordret til å presentere sine tanker på medlemsmøtet om hvilke temaer hun mener er sentrale for å utvikle Kristiansund.

Utfordringer:
• Beholde yngre
• Beholde og styrke høyere kompetanse
• Kristiansund oppfattes som ikke attraktiv
• Vår beliggenhet, folk kjører utenom (på landevei)
• Bysentrum som dør
• Demografisk utvikling med relativt menge eldre, færre barn og synkende folketall
• Klimautfordringer

Ragnhild sine politiske prosjekt for kommende periode:

Kristiansund sine muligheter og ansvar som regionsenter må ligge til grunn for å forstå hvor vi vil. Da er det noen punkter som utmerker seg som satsingsområder:

• Få unge til å bosette seg i Kristiansund
• Et helsevesen som møter fremtiden både i kvalitet og bærekraft økonomisk
• Et kulturliv som hever kompetanse og gir opplevelser
• Arbeidsplasser som utnytter vårt potensiale ved havet, vår internasjonale orientering og bruk av Blå åker

• Klima skal ha satt sitt preg over alle tiltak (Derfor FNs klimamål)

Disse punktene ble utdypet i møtet og vil bli å finne igjen videre i programarbeidet for Kristiansund Venstre frem mot kommunevalget 2019.

Helse som tema
Medlemsmøtet hadde helse som tema. Helseinnovasjonssenteret ble presentert ved Signe Sefland.

Stortingsrepresentant Carl-Erik Grimstad, Venstres medlem i Helsekomiteen deltok. (se eget oppslag)

Lokal strategi helsetjenester
Det var svært gledelig å konstatere at tankene lokalt om utvikling av helsetjenesten samsvarer med det Venstre tenker sentralt. Og ikke minst viktig ble det uttrykt fra Ragnhild Helseth at helsepolitikk er svært viktig i lokalpolitikken, og derfor helt avgjørende at også Venstre sentralt løfter frem sin helsepolitikk, noe Grimstad ga et klart uttrykk for at han var enig i.

-Helsetjenesten må være på lag med fremtida og finnes nært der folk bor, det er strategien for Venstre sin politikk, avsluttet Ragnhild Helseth.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 6 år siden.**