VALGKOMITEEN BER OM FORSLAG

Tre av valgkomiteens sju medlemmer: Ragnhild Helseth (leder), Frits Inge Godø og Kari Grindvik, Møre og Romsdal Venstre

Ved årsmøtet 2019 skal det velges ny fylkesleder og nestleder da begge de sittende som innehar funksjonene i dag har frasagt seg gjenvalg. Valgkomiteen ber om forslag på navn til ny fylkesleder og til ny første nestleder. Vararepresentantene velges på nytt hvert år og er derfor også på valg.

Send forslag til valgkomiteen innen 07.12.18 på epost:

[email protected], [email protected], [email protected]

Valgkomiteen for Møre og Romsdal Venstre består av:

Ragnhild Helseth (leder)

Frits Inge Godø

Kari Grindvik

Anne-Liss Hofseide

Trond Hansen Riise

Christian Ingvaldsen, UV

Astrid Ulvestad, VK