Fylkesbudsjettet 2019

Janne Johnsen (H), Anja Berggård Endresen (V), Solveig Ege Tengesdal (KrF), Marianne Chesak (Ap), Arne Bergsvåg (SP) og Torfinn Ingeborgrud (MdG) etter budsjettpresentasjonen., Foto: Venstre

Venstres gruppeleder i fylkespolitikken, Anja Berggård Endresen, har de siste ukene deltatt i budsjettforhandlingene sammen med KrF, AP, Senterpartiet, Høyre og MdG. Her trekker hun frem de viktigste sakene sine fra budsjettet.


– Gratis å reise kollektivt for barn opp til 6 år, 1 million til det frie kunstfeltet og 400.000 i driftsmidler til Frilager, sier Venstres gruppeleder.

I fylkeskommunens kulturplan vektlegges nettopp kulturopplevelser og -tilbud av høy kvalitet, og man skal ha mulighet for å utøve kunst etter egne forutsetninger. Denne millionen vil bygge opp under særlig tilbud som ellers ville falt utenfor. Det er utrolig gledelig at de samarbeidende partiene ble enige om dette tiltaket. Slik situasjonen er i dag er det at store deler av midlene er bundet til institusjoner, faste tiltak og tilskuddsordninger. Vi gleder oss derfor til at midlene kan bygge opp om nye og spennende kulturtiltak i regionen.

At barn opp til 6 år skal kunne reise gratis på buss var et forslag Venstres gruppe la frem gjennom en interpellasjon i Fylkesutvalget tidligere i år, og er en sak det også er særdeles gledelig ble forhandlet inn i budsjettet. Berggård Endresen legger til: – Etter dialog med barnehager og førskoleklasser, er jeg nå bare enda mer positiv til dette tiltaket. De vil kunne komme seg lettere ut på aktiviteter og andre kulturelle tilbud uten at det skal koste foreldrene ekstra grunnet transport. Jeg tror også at flere foreldre vil benytte buss sammen med barna i hverdagen grunnet besparelsen. Konkrete tiltak som dette gir utslag i at flere ønsker å reise kollektivt, det ser vi gang på gang, og denne endringer tror og håper vi vil bidra til samme positive utvikling.

Fylkespolitikerne har også blitt enige om å ikke øke prisen på ungdomskortet. – Ungdomskortet er et viktig tilbud for utrolig mange elever på videregående skole i hele fylket, og det er bra at prisen blir holdt til et minimum så lenge som mulig. Jeg er utrolig glade for at dette har fått flertall i budsjettforhandlingene også denne gangen, legger Berggård Endresen til.

Det fremlagte fylkesbudsjettet gir en økning på 400 000 kr til drift av Frilageret. Dette er også et viktig tiltak for både god folkehelse, sosial ulikhet og å få folk ut i naturen.

Frilager har i budsjettforslaget fremlagt tirsdag 27.11 fått tilskudd på 400 000 kroner. Frilager er en utlånssentral for friluftsutstyr som samarbeider med flere kommuner, og de driver med utleie av friluftsutstyr til lave priser.

De samarbeidende budsjettpartiene vil vedta budsjettet på neste møte i Fylkestinget den 11. og 12. desember.