Referat fra styremøte Skien Venstre den 23. oktober 2018

Referat fra styremøte Skien Venstre den 23. oktober 2018 i Skien Rådhus

Tilstede: Gustav Søvde, Geir Arild Tønnessen, Harald Tveit, Signy Gjærum og Ole Røed

Saker:

44/18 Innkalling og dagsorden

Godkjent.

45/18 Referat fra forrige styremøte

Tatt til etterretning.

46/18 Rapport fra Landskonferansen v/ Signy og Ole

Undertegnede hadde lagd en liten oppsummering som Signy supplerte.

I ettertid har Venstres kommunikasjonssjef Steinar Haugsvær sendt følgende oppsummering:

Mappe med innhold:

https://drive.google.com/drive/folders/16X5RRo0Ht1_tlZiInwvcZBF-GpvoLZ3R

Bilder:

https://www.flickr.com/photos/norskevenstre/sets/72157696768516200?fbclid=IwAR1YrKaHMhtdm6Z7M9RRcBm1q8v7MhjVsyo7OI1ruhmnYSh3tEBYUrrPQ_g

Trines tale:

https://youtu.be/Tiv8GA59eDY

Merk at infografikk og tema fra landskonferansen er lagt ut på fb- Skien Venstre arbeidsgruppe og Skien Venstre.

Medlemmene våre oppfordres å følge disse sidene. Vi bør komme tilbake til og lære av valgkamparbeid slik repr. for svenske Centern viste til.

Vedtak: Tatt til orientering.

 

47/18 Budsjettarbeidet i kommunen bl.a. rapport fra Formannskapet 22. og 23.oktober v/Geir Arild og Signy

Budsjettet 19 er økt med deflator, dvs. lønns/ prisvekst 3.02 % deretter lagt inn flatt kutt 1% for alle kommunalområder og enheter unntatt «Tilskudd andre» som ikke har fått flatt kutt. Utover flatt kutt har Rådmannen lagt inn konkrete kuttforslag som vi politisk skal ta stilling til. Oppvekst har udekket kuttbehov. Det anbefales å følge budsjettsaken fra formannskap hvor rammer blir fastsatt / evt. endret via utvalg fram til bystyret.

Vedtak: Tatt til orientering

48/18 Vervekampanjen

I dag har Skien Venstre 51 betalende medlemmer.

For de som betaler etter 1. november gjelder betalingen også som kontingent for neste år. Ordinært medlemskap koster 300,- kr. Det er redusert kontingent på kun 150,- kr. For elever, studenter, pensjonister og arbeidsledige.

Den som verver flest medlemmer får reise på Landsmøte 2019 som observatør.

49/18 Rapport fra styremøte i Telemark Venstre mandag 22.oktober v/Gustav

Åge Frisak refererte fra møtet med Ola Elvestuen i Brevik. Møtet ble betegnet som bra.

På Landsstyremøtet før landskonferansen ble det vedtatt 2 uttalelser. Den ene om palmeolje i biodrivstoff, hvor man gikk for utfasing innen 2022, og å oppheve avgiftsfritaket for biodiesel fra 2020. Den andre uttalelsen var om fleksibel skolestart for 6-åringer.

Fylkesutvalget har gått inn for å bevilge 1 million til Notodden Bluesfestival, men ikke 1 million til Marispelet slik H og V hadde foreslått i kulturutvalget, og anket inn.

Det ble reist en viss kritikk til nominasjonsprosessen til fylkestingsvalget.

Innspill til Venstre sentralt angående statsbudsjettet for 2020 må komme fra lokallagene til fylkesstyret innen 19. november.

50/18 Eventuelt

Styret ønsker en budsjettkonferanse for utvalgsmedlemmene og styret våren 2019.

Ole Røed, referent

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 6 år siden.**