Nytt styre i Ås Venstre

Jorunn Nakken og Maria Therese Jensen, Ås Venstre, Solveig Schytz

Ås venstre avholdt årsmøte 29. november 2018. Maria Therese Jensen tar over som ny leder av lokallaget etter Jorunn Nakken, og Olav Fjeld Kraugerud blir ny nestleder.

Videre ble Solveig Schytz gjenvalgt som studieleder. Ett styremedlem skal oppnevnes av Ås liberale studenter. Sekretær Heidi Berentsen var ikke på valg. Årsmøtet vedtok en politisk uttalelse om “Nei til miljøgifter på avveie”