Skolestart og trafikk

I disse dager starter mange unge på skolen, og det er viktig at vi som voksne sørger for at ungene våre er trygge på skoleveien. Vi kan bidra på flere måter, og det koster ingenting!

Førsteklassingene er de mest sårbare, de er seks år, og de har ikke fullt utviklet alle sanser ennå. Det er derfor ekstra viktig at vi tar hensyn til dem og ikke utsetter dem for fare. De skal lære å håndtere trafikk og de skal lære å ta deg frem til skolen på egen hånd. Den beste måten foreldre hjelper sine førsteklassinger på, er å følge dem til skolen til fots eller med sykkel. De aller fleste elever kan gå til skolen på trygge gangveier. Jeg vil også oppfordre til å organisere seg med naboer eller venner i nærheten som kan dele på å følge barna.

De fleste som ikke kan gå til skolen ar muligheten til å bruke skolebussen. For førsteklassingene er grensen for å få fri skoleskyss at avstanden mellom hjemmet og skolen er minst 2 km, for 2.-10. trinn er avstanden 4 km. Elevene det gjelder vil få sine busskort en av de første dagene. Det er anledning til å bli med skolebussen for ledsager, og det skal være reserverte plasser for de minste forrest i bussen. Husk å bruke setebeltet.

I Nannestad har mange elever også gratis skyss fordi skoleveien er særlig farlig eller vanskelig. Dette blir det også orientert om på skolen, og de elevene det gjelder vil få busskort. Liste over strekningene det gjelder ligger på kommunens hjemmeside. Det er selvsagt anledning til å bruke skolebussen for alle, også de som ikke har fri skoleskyss. Da må det løses vanlig billett.
For foreldre som ønsker å kjøre barna, vil jeg oppfordre til å ikke kjøre barna helt til skolen. Skolenes trafikkområder er ikke beregnet på at mange kjører helt frem, og det er ikke lagt til rette for «kiss-and-ride». Ved skolene i Nannestad er det trygge gangveier i nærheten av skolen, og det er mulig å sette av barna et stykke unna, det gjør trafikksituasjonen mindre farlig for alle, og gir i tillegg øvelse for de minste i å takle skoleveien på en trygg måte.

For alle andre kjørende er det viktig å ta hensyn til skoleelevene. Politiet vil ha større tilstedeværelse i tiden omkring skolestart, og det vil bli foretatt fartskontroller ved skolene. Men alle må ta hensyn, ikke kjøre for fort og være årvåken. Særlig der elevene krysser veien. Noen steder er det patruljer som passer på, men ikke alle steder.

Fra fjerde klasse kan elevene sykle til skolen, noen steder er det gang- og sykkelvei, men der det ikke er slikt, plikter bilister å ta hensyn. Det betyr å sakne farten hvis du skal passere en syklist, og det betyr å holde så god avstand at du ikke utsetter syklisten for fare om han eller hun skulle slenge eller velte. En god regel er minst en og en halv meters avstand, i praksis helt over i den andre kjørebanen. Du kan ikke passere en syklist samtidig som du har bil i motgående kjørefelt. Da skal du stoppe og vente til motgående bil har passert.

Hvis alle følger disse reglene og tar hensyn vil vi kunne ha en god og trygg skolestart for alle.

Vær tålmodig, vis hensyn!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 6 år siden.**