Felles budsjettforslag med Høyre, Fremskrittspartiet og Pensjonistpartiet

Venstres fylkestingsgruppe er glad for at vi kan legge fram et felles forslag til budsjett med Høyre, Fremskrittspartiet og Pensjonistpartiet.

Trøndelag fylkeskommune ligger på topp i gjeldsbelastning. Vi er derfor bekymret for at gjeldsbelastningen øker ytteligere. Hver krone vi bruker til avdrag og renter er penger som kunne vært brukt til drift. Vi ser oss derfor nødt til å foreslå å utsette oppstart av nytt fylkeshus på Steinkjer.

Bevare og styrke de videregående skolene
Det som er viktig for oss er å bevare og styrke de videregående skolene i Trøndelag. De er og vil være grunnpilarene når vi skal bygge et samlet Trøndelag og dra ut styrkene til hele fylket. Vi var derimot svært uenig i at skolene skulle styrkes på bekostning av kollektivtrafikken, som også er en viktig byggestein i fylket. Vi er derfor glad for at vi kan styrke skolen uten at det går ut over kollektivtrafikken.

Skal vi styrke hele Trøndelag er et blomstrende næringsliv avgjørende. Da trenger vi også gode veiforbindelser slik at produkter kan føres ut. Vi vil enda få bruk for gode og trygge veier i hele fylket også når vi får mer gods over på sjø og jernbane.

Kulturpakke fra Venstre, Høyre og Frp
Opposisjonen i fylkestinget har samlet seg om en satsing på kultur i sitt forslag til 2019-budsjett. Midlene omdisponerer de fra disposisjonsfond og forventede renteavsetninger.
– Å ha det godt i hele fylket handler ikke bare om hva vi skal leve av, men også hva vi skal leve for, sier Tove Eivindsen, fylkestingsrepresentant for Venstre og førstekandidat i kommende valg.

Sammen med budsjettkameratene i Høyre og Venstre, har Venstre lykkes med å styrke kultursatsingen i fylkeskommunen vesentlig.

– Vi har en fantastisk kulturarv i Trøndelag, og det ønsker vi å bidra til at flere får oppleve, sier Eivindsen. – Ingen andre regioner har Norges største gravfelt fra vikingtid, bergstad på verdensarvlista, og det viktigste pilegrimsmålet i Nord-Europa. Dessuten vil vi støtte opp om regjeringens satsing på Saemien Sijte, som endelig skal bygges, og Bokåret 2019.

Våre forslag til bevilgninger innen kultur:
Saemien Sitje: 1 000 000
Bokåret 2019: 250 000
Gravfeltet på Vang: 250 000
Verdensarvsenter Røros: 500 000
Regionalt Pilegrimsenter Stiklestad: 250 000
Turstimerking: 250 000
Sum: 2,5 millioner kroner.

Hele budsjettforslaget kan leses her.