Budsjettvedtak: Barn under 6 år gratis og ingen prisøkning på ungdomskort

Kjartan Alexander Lunde, 1. vara til fylkestinget, Anja Berggård Endresen, gruppeleder og Svein Abrahamsen, medlem av fylkestinget, Foto: Joachim Steinbru

I budsjettforhandlingene sammen med KrF, AP, SP, MdG og Høyre er det to viktige Venstre-saker som er med hva angår kollektiv; gratis buss for barn under 6 år og ingen økning på ungdomskortet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 6 år siden.**

Venstres gruppeleder, Anja Berggård Endresen, har deltatt i budsjettforhandlingene, og benyttet sin taletid i Fylkestinget til å takke for samarbeidet.

Aldersgrensen er nå endret slik at barn under 6 år reiser gratis

– At vi sammen har prioritert disse sakene er utrolig viktig, og det gjør meg rett og slett heftig begeistret, sier Endresen. Det var Venstres fylkestingsgruppe som i høst foreslo å se på mulighetene for å endre aldersgrensene på bussen, særlig begrunnet med at Kolumbus sine ruter på dagtid har god kapasitet for flere. Det er derfor særlig gledelig at så mange barnehager har gitt gode tilbakemeldinger på dette tiltaket, og gjør at de kan i større grad benytte seg av andre tilbud i nærområdet, være seg svømmehaller, kunst- og kulturtilbud.
– Veldig gledelig det var rom i budsjettet for å innføre denne aldersendringen.

– En annen viktig sak for oss i Venstre er at ungdomskortet fremdeles er å få til 299,- i måneden, samt ingen endringer i pris for andre månedskort. Det er storartet at en av Venstres kampsaker fra forrige valg, nemlig ungdomskortet, har blitt en så stor suksess og at det er bred enighet om å satse på dette tilbudet.

Fylkestinget vedtok også i budsjettet å endre overgangsbillettene mellom Kolumbus og Kystbussen, slik at dette tilbudet på sikt også kan få rimeligere priser. Dette er viktig for å binde sammen nord- og sørfylket bedre.

Et annet nytt tilbud er også klippekortet ‘Av og til’, som skal være en klippekortsordning særlig myntet på de som reiser kollektivt av og til, men likevel gir en rabattert ordning.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 6 år siden.**