Nordøyvegen -ein veg for framtida

Nordøyvegen, Kristian Stråmyr

Ålesund Venstre vil gratulere alle innbyggarane med det historiske vedtaket om bygging av Nordøyvegen.

Nordøyvegen

Realiseringa av Nordøyvegen er ein viktig føresetnad som næringslivet og innbyggarane har lagt til grunn dei siste tiåra, og som også den nye kommunen er avhengig av.

Nye Ålesund kommune treng eit næringsliv med konkurransekraft som gir vekst og sikrar arbeidsplassar til innbyggarane.

Med moderne og effektiv infrastruktur vil utnytting av havromsressursane i den nye kommunen gi nye moglegheiter til vekst – dette vert styrka med Nordøyvegen!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 6 år siden.**