Venstres hovedinnlegg i Skedsmos budsjettdebatt

I forrige uke ble 2019-budsjettene for Fet, Skedsmo og Sørum vedtatt. Dette er de siste budsjettene for de gamle kommunene, før sammenslåingen 1.1.2020. I Skedsmo ble Venstres hovedinnlegg i budsjettdebatten holdt av varaordfører Boye Bjerkholt. Innlegget kan du lese her:

Ordfører,

Venstre legger i dag fram et budsjettforslag sammen med Arbeiderpartiet, SV, KrF og Senterpartiet. Det er et budsjett som gjør Skedsmo grønnere, rausere og mer liberalt – innenfor en ansvarlig økonomisk ramme. I budsjettet følger vi opp Skedsmos ambisiøse mål innenfor klima og miljø, og vi styrker Skedsmos posisjon som et klimafyrtårn. Vi forsterker innsatsen overfor dem som trenger det mest, spesielt innenfor barnevern og overfor barn med særlige behov. Vi styrker innsatsen for tidlig læring allerede i barnehagen, og vi fortsetter en sterk satsing på frivillighet, idrett og kultur.

Budsjettet bygger på viktige satsinger som Venstre sammen med resten av posisjonen har stått i bresjen for over tid. Og når vi nå på denne historiske dagen, 12. desember 2018, vedtar det aller siste budsjettet i Skedsmos historie, så kan vi konstatere at Skedsmo er en kommune som er svært godt drevet, og som leverer gode tjenester innenfor trygge og ansvarlige økonomiske rammer.

Ordfører,

2019 er Skedsmos siste år, men det er også starten på noe nytt. 2019 er broen over til Lillestrøm kommune. Det gir store muligheter for å bygge en kommune som er robust og slagkraftig og som kan levere enda bedre tjenester til innbyggerne i fremtiden. Men overgangen kommer til å bli krevende. For det er krevende at de tre kommunene – Fet, Skedsmo og Sørum – samlet sett har lagt frem investeringsbehov for 4,8 milliarder kroner over de fire neste årene. Selv for den nye storkommunen, er det et enormt beløp, et beløp som er altfor stort til å bære. Derfor er 2019 også et år hvor vi vil bli nødt til å gjøre noen harde prioriteringer når vi får på plass helhetlige planer for den nye kommunen. Og nettopp derfor er ikke 2019 året for de store investeringene. Skal vi lykkes med å få det beste ut av kommunesammenslåingen, og utnytte de mulighetene som ligger i den nye kommunen, er vi nødt til å tenke helhetlig og begynne å tenke Lillestrøm kommune allerede nå.

Ordfører,

Det budsjettvedtaket vi kommer til å gjøre her i dag, bereder grunnen for det. Vi overlever Skedsmo i god stand til den nye kommunen, og vi starter arbeidet med å gripe mulighetene som åpner seg når Fet, Skedsmo og Sørum blir til Lillestrøm kommune.

Ordfører,

Å overlevere Skedsmo i god stand handler ikke bare om økonomi og gode tjenester, det handler også om å kutte klimagassutslipp og redusere lokal forurensing. 1,5-graders rapporten som kom tidligere i år, debatteres akkurat nå i klimaforhandlingene i Polen. Men hvis vi skal lykkes globalt, må det også handles lokalt. Derfor styrker vi klimainnsatsen i Skedsmo, og tar et krafttak for å gjøre den kommunale bilparken fossilfri, slik vi har lovet at vi skal gjøre. Det er lokal handling som har en direkte målbar klimaeffekt og som gir lavere klimagassutslipp og mindre lokal luftforurensning.

Vi forsterker også innsatsen for å overvåke lufta i Lillestrøm by, som – på grunn av beliggenheten på baksiden av Rælingsåsen ned mot elva – er spesielt utsatt når det er kaldt om vinteren. Nye målestasjoner gjør at vi kan treffe nødvendige tiltak når luftkvaliteten er dårlig.

Og så starter vi på en omfattende jobb med å rehabilitere kunstgressbaner slik at vi får gode treningsforhold for barn og unge på nytt og miljøvennlig dekke. Vi følger opp en sterk satsing på idrett, med nye anlegg for ski og dans, og på fire kunstgressbaner setter vi inn nytt og miljøvennlig dekke i 2019. Det betyr bedre folkehelse, mer aktivitet, mindre plast i vannet og renere elver.

Også dyra får det bedre. Tidligere i høst ble Skedsmo landets andre kommune, etter Bergen, som fikk en egen dyrevelferdsplan. Nå følger vi den opp og starter arbeidet med å finne et egnet sted for etablering av et hjelpesenter for dyr.

Ordfører,

Lillestrøm er mange ganger kåret til landets beste sykkelby. Det er vi stolte av og vi blir stadig bedre. Men heldigvis jobbes det bra også andre steder i landet, og i år gikk faktisk Kristiansand forbi oss. Det gjør at vi må bli enda bedre. I kommuneplanen har vi lagt inn store nye høykvalitets sykkelveier, senere i dag skal vi behandle reguleringsplan for sykkelvei mellom Skedsmokorset og Ask i Gjerdrum, og i budsjettet setter vi av store midler til både sykkelveier og sykkelparkeringsplasser. Det skal være raskt, trygt og enkelt å bruke sykkelen i Skedsmo, og vi skal igjen gjøre Lillestrøm til Norges beste sykkelby.

Ordfører,

Tidlig innsats er gull verdt – både innenfor utdanning og i helse- og omsorgstjenestene. Tidlig læring gir et bedre grunnlag for hele skoleløpet som kommer etterpå. I budsjettet øker vi antallet språkpedagoger i barnehagen nettopp for å gi barna en best mulig start fordi en god skole starter allerede i barnehagen. Vi styrker også innsatsen for å følge opp barn som har særlige behov og vi styker barnevernet. En god oppvekst varer livet ut, og derfor er en av kommunens aller viktigste oppgaver nettopp å sikre at alle barn får en god oppvekst. Det er en tydelig prioritering i dette budsjettet.

Ordfører,

Til slutt vil jeg trekke fram en av suksesshistoriene fra året som vi snart legger bak oss. For nøyaktig ett år siden under budsjettbehandlingen i fjor, vedtok kommunestyret å opprette en frivillig sommerskole for 5.-7. klassinger. Det har vært en kjempesuksess. Med høyt faglig innhold, og med lek, moro og eksperimentering i sentrum, har tilbakemeldingene vært utelukkende positive – med ett unntak: sommerskolen var så populær at ikke alle fikk plass. Sommerskolen har derfor utvilsomt kommet for å bli, og nå utvider vi tilbudet, slik at alle som ønsker å gå på sommerskole i 2019, skal få muligheten til det.

Ordfører,

For å summere opp, så er dette et budsjett som viderefører mange viktige satsinger som er igangsatt de siste årene, og som styrker innsatsen på viktige områder. Innenfor et stramt budsjett, gjør vi tydelige og viktige prioriteringer. Vi gjør Skedsmo grønnere, rausere og mer liberalt, samtidig som vi sikrer et godt handlingsrom for framtida. Skedsmo har gode tjenester av høy kvalitet, og det er en veldrevet kommune som i 2019 skal forberedes på å inngå i den nye storkommunen fra 1.1.2020. Budsjettet vi vedtar i dag er et godt budsjett som overleverer Skedsmo kommune i god stand og legger et godt grunnlag for framtida.

Takk så langt.

Se også: Et grønt, raust og liberalt budsjett

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 6 år siden.**