Andreutkast til valprogram for Møre og Romsdal Venstre

Møre og Romsdal Venstre, Kristian Stråmyr

Møre og Romsdal sitt valprogram for neste fireårsperiode utformast no, og vi vil gjerne høyre di meining! Programnemnda la 25. november fram sitt førsteutkast til program og legg i dag fram sitt andreutkast til program.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 6 år siden.**

Her finn du andreutkastet til program

God lesnad!

Medlemar og lokallag har frist fram til 13. januar til å kome med innspel og endringsframlegg til utkastet.

Endringsframlegg sendast inn elektronisk via denne lenka

Det endelege valprogrammet skal vedtakast på fylkesårsmøtet i Ålesund 9.-10. februar 2019.

Toivo Brennløkken for programnemnda.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 6 år siden.**