Budsjettforslag Venstre og samarbeidspartiene

Budsjett 2019 illustrasjon, "Foto: Ksu V"

Handlingsprogrammet 2019-2022 for Kristiansund kommune skulle behandles i bystyret 18.12.18. Samarbeidspartiene med Venstre, Ap, MDG, SV og KrF hadde fremmet sitt forslag i Formannskapet.04.12.18 . I bystyret fikk opposisjonen flertall for å utsette budsjettbehandlingen. Dermed blir det ekstraordinært Formannskapsmøte 20.12.18 og nytt bystyremøte i Romjula.

Anvarsfraskrivelse fra opposisjonen
Samarbeidspartiene er i mindretall etter at Høyre trakk seg fra budsjettsamarbeidet tidligere i prosessen. Av Bystyrets 45 representanter var 44 tilstede under behandlingen, der opposisjonen hadde 23 stemmer. Opposisjonen fremmet et utsettelsesforslag som det etter en lang debatt ble stemt over og som fikk 23 stemmer.
-Ansvarsfraskrivelse, er gruppeleder Ragnhild Helseth sin dom over opposisjonen.

Samarbeidspartienes budsjettforslag
Gruppelederne i samarbeidspartiene har jobbet frem felles budsjettforslag gjennom flere møter, og parallelt avhold møter i sine respektive partier. Forslaget ble så fremmet i Formannskapet 4.desember og lagt til offentlig ettersyn som loven krever. Sakspapirer Bystyret 18.12.18

Senterpartiet la også frem et forslag i Formannskapet. Dette forslaget tok de ikke med videre til bystyret. I stedet ble det fremmet et fellesforslag uten inndekning fra partiene Sp, Rødt, FrP, uavhengige og Høyre som altså fikk flertall.

Rådmann ba om protokolltilførsel der det vises til Kommunelovens paragraf 45 og mente med det at vedtaket var ulovlig. Det er innkalt til ekstraordinært Formannskapsmøte allerede 20.12.18 da det må fattes vedtak som sørger for at likviditet er sikret for lønnsutbetalinger, at igangsatte investeringer fortsetter og at forelsåtte pris og gebyr vedtas.