Ungdomsbibliotek i Asker?

Marit H. Meyer, Asker Venstre
Marit H. Meyer, Asker Venstre, Foto: Olav Heggø

I årets budsjettbehandling i Asker foreslo Venstre å arbeide med å etablere Askers svar på Biblo Tøyen. Vi håper forslaget tas med i arbeidet med utvikling av bibliotekene i nye Asker kommune.

Hva er så Biblo Tøyen? Jo, det er en filial under Deichmanns bibliotek i Oslo der besøkende må være mellom 10 og 15 år. Større tenåringer og voksne har faktisk ingen inngang. Hvorfor det? Jo, fordi gruppen 10 til 15 år trenger sine egne væresteder. Dette er barn og unge tenåringer som ofte faller litt mellom de ulike organiserte tilbudene i alder. På Biblo Tøyen får de et godt samlingssted for seg selv. Med på kjøpet får de viktig oppmuntring til leselyst og kunnskap.

Det jobbes godt med å utvikle Asker bibliotek samt filialen i Heggedal. Biblo Tøyen kan bidra til å utfordre tanken om hva et bibliotek er. Blant annet digitale medier og nye måter gir nye muligheter for hvordan et bibliotek kan bygges opp og drives. Digitale hjelpemidler betyr for eksempler at brukerne av Biblo Tøyen selv kan kategorisere og plassere bøker de har lest, slik det oppleves logisk av en 10-12 åring. Teknologien gjør at boken blir gjenfunnet uansett.

Biblioteket er et av de mest inkluderende fellesarenaer vi har. Det er åpent for alle. Men trenger ikke kjøpe noe for å være der. Det er et tidløst fristed for mange. Det er et sted hvor ulike mennesker og miljø møtes på tvers. Vi må stadig utvikle bibliotekene våre, og Askers eget Biblo ville vært en spennende tanke. Kanskje på Nesøya, Holmen, Borgen, eller i Vollen?

Av Marit H Meyer, kommunestyrerepresentant for Asker Venstre

Innlegget sto på trykk i Budstikka 18. desember 2018

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 6 år siden.**