Opposisjonens budsjettforslag vedtatt

(Foto: Dreamstime.com), (Foto: Dreamstime.com)

-Opposisjonen pyntet på 2019-budsjettet, men tar ikke ansvar for økonomiplanperioden, sier varaordfører og gruppeleder Ragnhild Helseth i en kommentar. Ekstraordinært bystyremøte ble avholdt 3.juledag for å dra i land et budsjett for 2019 slik kommuneloven krever. Opposisjonens budsjettforslag ble vedtatt med 23 mot 22 stemmer.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 6 år siden.**

Opposisjonen fikk med Høyre og fikk flertall
Opposisjonens stemmeovervekt ble mulig da Høyre tidlig i budsjettforhandlingene trakk seg fra Samarbeidspartiene og gikk over til opposisjonen der de ved hjelp av Sp, Rødt, FrP og uavhengige, fikk flertall for å redusere eiendomsskatten. Dette utgjør en kostnad for 2019 på 7 millioner kroner, og utover i økonomiplanperioden en kostnad på 28 millioner kroner som de må ta inn i tillegg til innsparingene som ligger i fremlegget.

Opposisjonen godtok rådmannens forslag til kutt
For opposisjonen gjorde ingen endringer i rådmannens forslag for innsparinger, men plusset på 12 millioner kroner til helse for 2019. De pengene tok de ved nærmest å nulle ut disposisjonsfondet.

Pyntet på 2019-budsjettet
-Det skal bli et krevende år for opposisjonen å forsvare sitt budsjett som nå er vedtatt som Kristiansund kommune sitt Handlingsprogram 2019-2022. Det opposisjonen gjør ved å tilføre kroner i 2019 for hjemmetjeneste og bo- og habilitering er å gjøre helse en bjørnetjeneste, sier Helseth. Drifta er for høy, da nytter det ikke å putte penger i den ene kassa når man allikevel må ta ut enda flere kroner fra den andre kassa, fra disposisjonsfondet. Hva skjer når nå disposisjonsfond er tomt og det med stor sannsynlighet dukker opp uforutsette utgifter, som ekstra behov hos pleietrengende eller for elever med spesielle behov?

Ansvarsløst å bytte eiendomsskatt med dårlig økonomistyring
Høyre ble kraftig kritisert av representanten Asgeir Hansen i i hans innlegg i bystyremøtet i saken om eiendomsskatt. Det å ønske en lavere eiendomsskatt er legitimt, og et primærønske også Venstre har. Men sett i den økonomiske situasjonen kommunen nå er i, så er det etter Venstre sin mening ikke mulig. Det oppfattes som uansvarlighet fra Høyre å gå med på et samlet budsjettforslag som det opposisjonen fikk flertall for, utelukkende for å berge sak om eiendomsskatt. Hva mener egentlig Høyre om den økonomistyringa det legges opp til med vedtaket i bystyret 3.juledag? Venstre er spent på svaret fra Høyre.

Verbalforslag stemt ned
Samarbeidspartiene hadde fremmet en rekke verbalforslag. Opposisjonen stemte ned de verbalforslagene som omhandlet klima/ miljø, trafikksikring og muligheten for ideelle organisasjoner å bidra innenfor kommunale helsetjenester. Det er også her spesielt interessant å høre Høyre sitt syn, ikke minst det med ideelle organisasjoner og helse.

Samarbeidspartiene ga uttalelser om opposisjonens budsjettforslag allerede dagene de ble sendt ut. Her er lenker til oppslag i TK.

TK23.12.18 Reagerer på nytt budsjettforslag – Opposisjonen har kommet med kritikk som de selv ikke klarer å svare på

Leserbrev fra Samarbeidspartiene med kritikk av Opposisjonens forslag. Urealistisk budsjettering og kortsiktig fokus

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 6 år siden.**