-Hvor er det kloke Høyre?

Ragnhild Helseth og Asgeir Bahre Hansen, «Foto:Kristiansund Venstre»

-Vi etterlyser med dette det kloke Høyre. Vi etterlyser det ansvarlige Høyre. Vi har fått nok av populistiske Høyre.Bystyregruppa ved gruppeleder Ragnhild Helseth og representant Asgeir B.Hansen skriver dette i et leserbrev publisert på TK.no 6.1.19 der de spør:

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 6 år siden.**

HVOR ER DET KLOKE HØYRE?

Bystyret i Kristiansund vedtok budsjett for 2019 med et nødskrik i ekstraordinært bystyremøte tredje juledag. Langt på overtid la opposisjonen frem et budsjettforslag etter først å ha utsatt budsjettbehandlingen i det famøse bystyremøte 18.12.18. Høyre valgte å bryte avtalen med samarbeidspartiene og fant sine nye «Budsjettkamerater» i Rødt, Frp, SP og uavhengige.

Valget 2015 nedtur for Høyre
Høyre led et sviende nederlag ved valget i 2015 og mistet 5 av sine 8 representanter. Lokallagsleder Leif Bjarne Ersnes så ikke dette som et nederlag, tvert i mot ga ha uttrykk for at de hadde startet på 0 etter Høies håndtering av sykehussaken. «Vi har vunnet 3 mandater». Høyre ser ulikt på verden, også i denne saken.

Koalisjon med Ap, V, SV, MDG og KrF ga stor uttelling for Høyre
Et sterkt svekket Høyre valgte å gå i en stor-koalisjon med bl.a. erkerival Ap basert på et sterkt ønske om god økonomisk styring av kommunen. De underskrev en forpliktende avtale med Ap, Venstre, SV, MDG og KrF. Dette sikret Høyre stor innflytelse ved konstitueringen Blant annet fikk de leder av Plan- og Bygningsråd, medlem Formannskap, etter hvert også leder i Olje- og energiutvalget, og faste medlemmer i henholdsvis hovedutvalg for tekniske tjenester og miljø, og for barnehage, skole, kultur. Høyre har med dette en bred representasjon.

Avtale om forsvarlig økonomisk styring og sikre flertall for budsjett
Avtalen mellom Samarbeidspartiene inneholder 6 punkter, der vi spesielt nevner:
• Partiene er enige om å sikre flertall for budsjett og økonomiplan og vil gjennom dette sørge for en forsvarlig økonomisk styring
• Kristiansund skal føre en offensiv klima- og miljøpolitikk, der kompetanse til å utarbeide en forpliktende klima- og miljøplan med klimaregnskap nedfelles
• Bærekraftig næringsutvikling og økt satsing på grønn transport i form av kollektiv, gang- og sykkelveier

Høyre skifter side for støtte fra Rødt og Sp
Det siste halvåret har Høyre kommet med en rekke høylytte utspill i media; det nærmer seg valg. Vi er derfor ikke overrasket over at Høyre har valgt å bryte ut, men til hvilken pris har de funnet sammen med de nye budsjettkameratene?

Høyres svikter skolepolitikk for lavere eiendomsskatt
Prisen er 55 mill. for de neste fire årene, hvorav 24,7 mill allerede i 2019. Konsekvensene er store. Felles skole til erstatning for de nedslitte skolene på Goma og i Dalabrekka utsettes, heller ikke barna på Rensvik barneskole vil få et tidsmessig skolebygg i den kommende 4-års perioden. Med ny skolestruktur, vil kommunen over tid spare penger. Senterpartiet er mot sammenslåing av skoletilbudet og tar en ufin omkamp. Høyre logrer som en lydig hund og følger etter. Nye skoler utgår og byttes mot lavere eiendomsskatt.

Høyre svekker kommuneøkonomien
Høyre svekker kommuneøkonomien i en tid de fleste ser at driftsutgiftene må ned. Vi bruker mer enn vi har. For å prøve å balansere budsjettet, skal kommunen selge eiendeler for 26 millioner mer enn det som ligger i budsjettet i dag. Ønsker Høyre å selge NEAS?

Eiendomsskatten ble økt i 2016 med bred oppslutning i bystyret. Vedtaket i desember 2015 ga føringer i økonomiplana for at eiendomsskatten skulle reduseres fra og med 2019. Utgiftene skulle ned, da kunne vi også redusere eiendomsskatten. Det er dette Høyre påpeker.

Venstre også skulle ønsket at reduksjon av eiendomsskatt i 2019 var mulig. Problemet er og har vært at kommunens utgifter øker mer enn forutsatt. Første halvår i 2018 viste betydelig merforbruk.

Venstre ser ingen muligheter til å fjerne eiendomsskatten nå med mindre vi reduserer kommunens utgifter betydelig. Høyre hadde alle muligheter til selv å foreslå dette ved behandlingen av årets budsjett. I stedet valgte Høyre å både øke kommunens utgifter og redusere inntektene. Prøv det i din personlige økonomi og se hvor lenge det holder.

Hvorfor fremmet ikke Høyre eget budsjettforslag?
Høyre kunne i eget budsjettforslag ha foreslått å be rådmannen utrede ytterligere innsparingsforslag, særlig knyttet til ledelsesstruktur og administrative stillingsreduksjoner, for snarlig iverksettelse. I stedet gikk de ukritisk med på de andre opposisjonspartienes budsjettforslag.

Disposisjonsfond nærmest nullet ut med Høyres støtte
Budsjettkameratene vil ikke ha penger på «bok», eller disposisjonsfondsom det kalles. Fondet skal dekke uforutsette utgifter slik som kan oppstå gjennom året for innbyggere som har blitt sterkt pleietrengende eller elever med spesielle behov. Det er helt vanlig i en familieøkonomi å ha noen kroner i bakhånd til uforutsette utgifter, når du bulker bilen på speilholka eller vaskemaskinen ryker rett før konfirmasjonen. Budsjettkameratene ønsker seg finvær og medvind.

Klima/miljø, trafikksikring og ideelle organisasjoner
Samarbeidspartiene med Ap, Venstre, SV, MDG, og KrF hadde fremmet en rekke verbalforslag. Opposisjonen stemte ned de verbalforslagene som omhandlet klima/ miljø, trafikksikring og muligheten for ideelle organisasjoner å bidra innenfor kommunale helsetjenester

Verbalforslagene om klima, miljø og trafikksikring retter seg mot punkter i samarbeidsavtalen fra 2015. Høyre gikk altså i avstemningen 27.12.18 også her imot egen inngått avtale. Det viser at enten så er ikke partiene som utgjør opposisjon opptatt av klimautfordringen, eller så stemte de bare for å være imot.

Hva mener Høyre om økonomistyringa de har vært med på å vedta?
Vi er spesielt opptatt av Høyres begrunnelse for å bryte ut av det forpliktende samarbeidet.
Hva mener egentlig Høyre om den økonomistyringa det legges opp til med vedtaket i bystyret tredje juledag? Hvordan vil Høyre styre Kristiansund? Er ikke klima og miljø viktig for dere? Hvilke eiendeler skal kommunen selge for å finansiere de økte driftsutgiftene og skattelettelsene dere har lagt opp til?

Vi etterlyser med dette det kloke Høyre. Vi etterlyser det ansvarlige Høyre. Vi har fått nok av populistiske Høyre.

Ragnhild Helseth
Asgeir Bahre Hansen

TK.no 06.01.19: Hvor er det kloke Høyre?

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 6 år siden.**