Sande og Holmestrand holder årsmøte i Holmestrand Bibliotek 22.01.2019 kl 18:00

Sande og Holmestrand Venstre vil avholde årsmøte 22.januar 2019.
Tid: 18:00-21:00
Sted: Holmestrand Bibliotek, møteerommet i 2.etasje.
Alle medlemmer oppfordres til å komme med forslag til politiske uttalelser og forslag som ønskes tatt opp på fylkesårsmøtet 2.februar. Frist for å sende inn forslag er lørdag 19.januar kl 23:00.
Program og årsmøtepapirer vil komme seinere.
Vi vil samtidig gjøre oppmerksom på at stemmerett under årsmøtet forutsetter at man har betalt kontingent for 2018, evt 2019 for nye medlemmer av i år.