Distriktsoptimisme: Hvordan skape utvikling i distriktene?

Hol Venstre og venstrelaga i Hallingdal inviterer alle interesserte til åpent møte på Geilo samfunnshus onsdag 16. januar kl 19.15 med temaet:

Distriktsoptimisme: Hvordan få til utvikling og arbeidsplasser i distriktskommunene?

Innledere er Alfred Bjørlo og Anders Wengen,

Alfred Bjørlo er ordfører i Eid kommune. Eid har markert seg som en fremadstormende kommune med mange nye bedriftsetableringer og en offensiv kommuneadministrasjon. Alferd Bjørli vil fortelle om hvordan man har klart å skape utvikling og nye arbeidsplasser i Eid gjennom samarbeid mellom bedrifter, innovatører og kommunen.

Anders Wengen vil innlede om innovasjonsprosesser og nyskaping: Hvordan skal Hallingdal skape innovasjon og utviklling i offentlig sektor? Anders Wengen har bakgrunn som etablerer og grunder i privat sektor og har arbeidet med næringsutvikling i Buskerud Fylkeskommune. Nå er han partner i Tinkr, som tilbyr rådgivning til offentlige og private bedrifter på innovativ organisasjonsutvikling, i tillegg til å være konsulent for en rekke offentlige og private bedrifter på innovasjon og etablering.

Etter innledningene blir det åpen debatt.

Hjertelig velkommen til alle interesserte!

https://www.facebook.com/events/367573830701969/

 

 

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 6 år siden.**