Ny leiar i Sveio Venstre

Bernhard Endseth Nerland blei valt til leiar på årsmøtet tysdag 8. januar. Leif Sverre Haga held fram som sekretær førebels og tar og over nestleiarjobben. Tor Røkenes held og fram som kasserar. Sidan resten av styret har trekt seg, får det nye styret fullmakt til å supplera med nye styremedlemmer seinare. Bernhard vert vår delegat til fylkesårsmøtet i Jølster 2. – 3. februar.

Etter årsmøtet drøfta vi listestilling i samband med kommunestyrevalet til hausten.
Dette arbeidet held fram utover våren med hjelp av m.a. May Britt Vihovde (varaordførar i Haugesund) og Bjørn Tore Sund (nestleiar i Hordaland Venstre). Bernhard har sagt seg viljug til å stilla som listetopp saman med Tor Røkenes. Valprogrammet skal det òg arbeidast med framover.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 5 år siden.**