Stopp salget av privat fyrverkeri!

Public Domain (CC0)

Uttalelse vedtatt av årsmøtet til Drammen Venstre 2019

På mange områder i samfunnet har man bevisst unngått å innføre nye former for reguleringer og forbud, og heller støttet seg på menneskers sans for sunn fornuft. Vi mener dette i mange tilfeller er en god ting. Det legger opp til et samfunn der staten ikke blander seg inn i alle saksfelt, og der folk kan forme sitt eget liv. Samtidig har det nå, over lang tid, blitt tydelig at bruk av fyrverkeri representerer store sikkerhetsmessige utfordringer med uakseptable omkostninger for samfunnet.

Å tillate bruk av eksplosiver ene og alene på nyttårsaften, en kveld der mange allerede ender opp beruset, er i seg selv en dårlig kombinasjon. Nyttårsfeiringen i 2017 førte til 63 registrerte uhell ifølge tall fra Direktoratet for sikkerhet og beredskap (DSB), med totalt 36 skadde. I tillegg går slik lek med pyroteknikk utover uskyldige tredjeparter: andre mennesker, kjæledyr, fugler og andre ville dyr.

Her i området fikk vi oppleve disse alvorlige konsekvensene, da den meritterte dressurhesten Campao måtte avlives. Hesten sprang ut i skogen da noen tente fyrverkeri i nærheten av stallen. Morgenen etterpå ble den funnet med et skadet bein – alt av sener og bånd avrevet. Triste historier som denne kommer hvert eneste år, og lite tyder på at noe vil endre seg uten drastiske grep.

Min frihet ender der din begynner. Friheten til å leke med pyrotekniske produkter innskrenker uten tvil også friheten til andre. Dette kan være overlevende fra krig- og konfliktområder, kjæledyr og mange andre. Vi ønsker oss ikke et samfunn med mer regulering og forbud, men et samfunn som er trygt og raust for alle.

Drammen Venstre vil:

  • Stanse dagens omsetning av fyrverkeri i privat regi
**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 6 år siden.**