Carl- Erik Grimstad om helsepolitikk og rusreform

Medlem av Stortingets helse- og omsorgskomite, Carl Erik Grimstad (V), besøkte Skien 8. januar 2019 for å snakke om arbeidet med regjeringens rusreform.

Møtet ble arrangert av Skien Venstre og ledet av Gustav Søvde.

35 Venstre-medlemmer / sympatisører og inviterte fra hele Telemark møtte for å høre Carl- Erik Grimstad, for å dele synspunkt og stille ham spørsmål.

Rusavhengighet som et helseproblem

Venstres ruspolitikk ble formet allerede da Odd Einar Dørum i 2003 som justisminister sa at han ikke ville jage narkomane personer gatelangs i Oslo.

Høyres landsmøte i 2017 gikk inn for å anerkjenne rusavhengighet som et helseproblem og med Venstres inntreden i regjeringen, kunne helseminister Bernt Høie (H) starte dette reformarbeidet etter 50 år med feilslått ruspolitikk.

Ifølge Folkehelseinstituttet, dør rundt 260 personer i Norge hvert år av overdoser. 71% er menn. Norge er bare slått av Estland i den europeiske overdosestatistikken. Vi har i dette landet ca. 15.000 rusavhengige til en hver tid. 7-8000 av disse er under Legemiddelassistert rehabilitering (LAR).

Portugalmodellen.

Man har i arbeidet med rusreformen valgt å se til den såkalte Portugalmodellen. Portugal, fram til Nellikrevolusjonen i 1974 var et fasiststyre med mange kolonikriger og soldater med utstrakt bruk av narkotika. Etter Salazars fall og oppløsning av kolonimakten vendte neste 1 million hjem og bruk av narkotika ble et større og større problem, helt til man i 2001 vedtok en ny lov hvor brukere med doser til eget bruk ikke blir straffeforfulgt.

I stedet får de tilbud om øyeblikkelig hjelp og frivillig behandling.

Denne reformen er kostbar, men Portugal har vært villig til å ta kostnadene og det har gitt så positiv effekt at Norge er nå i ferd med å ville forsøke samme modell. Det er nedsatt et utvalg som skal komme med innstilling til ny lovgivning på slutten av 2019.

Reformen vil virke avstigmatiserende

Grimstad mente at den viktigste effekten av reformen vil være avstigmatisering og at ventetiden for behandling må ned til 0 dager. Han sa også at, selv om bruk av narkotika kan medføre psykose, så er det ofte psykiske problemer som utløser trangen til å ruse seg. Det er også fagfolk som hevder at dette til en viss grad er genetisk betinget.

Det vil i første omgang være de som oppgir å ha et problematisk bruk som blir tilbudt hjelp. Nyere undersøkelser viser at så mange som 1 av 4 en eller annen gang har brukt cannabis. Ungdom som prøver dette ut og blir «tatt» vil etter innføring av reformen slippe å få dette på sitt rulleblad.

I utvalgets mandat ligger ikke legalisering. Det er mange som vil ha det, men spørsmålet er om man ønsker sosial aksept på linje med å bruke nikotin og alkohol. Det er flere dødsfall relatert til skader av dette enn av narkotikabruk.

Skien Venstre er opptatt av at alle kommunens innbyggere skal kunne leve et verdig liv ut fra egne forutsetninger . Dette vil vi diskutere videre i arbeidet med nytt kommunevalgprogram. Dette er viktige og krevende problemstillinger i vår kommune, hvor nettopp rusavhengighet er relativt utbredt. Og hvor vi til dels har mangelfulle tiltak for vanskeligstilte. Det ser vi bl a i disse dager hvor kommunen planlegger å etablere midlertidige boliger / småhus for «personer uten boevne» ute i bydelene , men møtes av stor skepsis og motstand.

Gode innspill fra salen

Grimstad fikk høre mange gode refleksjoner og innspill fra de frammøtte. Det satte han stor pris på og lovet ta dette med i det videre arbeidet med rusreformen.

 

Ole Røed/ Sekretær Skien Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 5 år siden.**