Regjeringserklæringen: Storsatsing på gründere og småbedrifter

Den nye regjeringserklæringen forsterker satsingen på jobbskapere og gründere. – Vi forsterker og fornyer politikken som skaper nye arbeidsplasser i hele landet, sier Venstres nestleder Terje Breivik.

Den nye regjeringserklæringen forsterker satsingen på jobbskapere og gründere. – Vi forsterker og fornyer politikken som skaper nye arbeidsplasser i hele landet, sier Venstres nestleder Terje Breivik.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 5 år siden.**

I 2018 ble det skapt 56 000 nye jobber. Sysselsetting økt med 70.000 personer de siste to årene. Arbeidsledigheten går ned, antallet læringsplasser øker og færre går på tiltak fra NAV.

Last ned «Politisk plattform for en regjering utgått av Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og KrF» (PDF)

Optimismen tilbake

– Optimismen er tilbake i norske bedrifter. De nye bedriftene står for to tredeler av de nye arbeidsplassene i Norge. Nå skal vi skape et nytt løft for jobbskaperne, og for enda flere arbeidsplasser i hele Norge, sier Breivik.

Les også: Ny regjeringsplattform med Venstre, Høyre, Frp og KrF

Viktig for hele landet

Små og mellomstore bedrifter er ryggraden i arbeidslivet og for verdiskapingen i hele landet. Bedre rammevilkår for jobbskaperne trygger framtida for Norge og for folk. Derfor legger vi nå opp til å gjennomføre en rekke forenklingstiltak for disse, sier Breivik.

Nye grønne jobber

Satsingen på teknologiutvikling og nye, grønne jobber gjennom investeringsselskapet Nysnø skal trappes opp.

– Å investere i selskaper som løser klimautfordringer på en smart og lønnsom måte, kan gi skape ny vekst for Norge, nye jobber og bedrifter som bidrar til reduserte klimagassutslipp. Derfor vil vi øke Nysnøs kapital til å investere for flere milliarder i nye grønne selskaper, påpeker Breivik.

Les også: Regjeringserklæringen: En god skole og barnehage for alle barn

Tiltakene: Jobbskaping

  1. Full gjennomgang av alle rammevilkår og ordninger for gründere og selvstendig næringsdrivende, bl.a. sosiale rettigheter og sykepenger.
  2. En rekke forenklingstiltak for små og mellomstore bedrifter: Heve grensen for halvårlig innrapportering av moms, heve grensen for revisjonsplikt, utrede mulighet for å la selvstendig næringsdrivende og småbedrifter få betale skatter og sosiale avgifter etterskuddsvis, at hensynet til næringsutvikling skal vektlegges mer i forenklingstiltak m.m.
  3. Forbedre ordningene med opsjonsbeskatning i gründerbedrifter og skatteinsentivordningen for investering i gründer- og oppstartsbedrifter (begge deler Venstre-seire i utgangspunktet som nå blir forsterket.)
  4. Utrede en ordning hvor selvstendig næringsdrivende beholder rett til dagpenger i en utvidet periode ved overgang fra lønnet arbeid til egen virksomhet.
  5. Legge langt bedre til rette for grønn næringsutvikling gjennom bl.a. offentlige innkjøp, reguleringer og styrke statens egne virkemidler som f.eks. Nysnø AS som skal styrkes årlig i perioden og finansieres på linje med tilsvarende statlige selskap som Argentum og Investinor.


Bli med på laget.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 5 år siden.**