Ny regjeringsplattform med Venstre, Høyre, Frp og KrF

Torsdag 17. januar ble den nye regjeringsplattformen for en regjering bestående av Høyre, Frp, Venstre og KrF lagt fram av Erna Solberg, Siv Jensen, Trine Skei Grande og Kjell Ingolf Ropstad., Foto: Mona Lindseth

Torsdag 17. januar ble den nye regjeringsplattformen for en regjering bestående av Høyre, Frp, Venstre og KrF lagt fram av Erna Solberg, Siv Jensen, Trine Skei Grande og Kjell Ingolf Ropstad. – Venstre har fått betydelige gjennomslag på våre hovedsaker, miljø, skole og arbeidsplasser, og jeg gleder meg til å gå i gang med arbeidet med KrF på laget, sier Trine Skei Grande.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 5 år siden.**

De fire partiene har siden 2. januar forhandlet om regjeringsplattformen på Granavolden Gjæstgiveri på Hadeland. Torsdag anbefalte Venstres landsstyre plattformen mellom de fire partiene, og kort tid etter vedtok stortingsgruppen at Venstre fortsetter i regjering på bakgrunn av den nye regjeringserklæringen.

Last ned «Politisk plattform for en regjering utgått av Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og KrF» (PDF)

– For Venstre er det viktigste at vi får en politikk som er på lag med framtida. Vi skal ta vare på naturen, satse på skolen og skape nye arbeidsplasser over hele landet, sier Grande.

En god skole for alle barn

En skole som gir alle barn muligheter til å lykkes i livet er en av Venstres viktigste saker. Det synes også i den nye regjeringsplattformen.

– Nå skal vi sørge for at alle de barna som trenger spesialundervisning skal få det av fagfolk, og ikke av assistenter som ikke har fagutdannelse.Vi skal gjøre skolestarten enklere for seksåringene, ved å gjøre det lettere å utsette eller framskynde den.. Og vi skal gjøre SFO/AKS enda bedre ved å utarbeide en nasjonal rammeplan, som også gir rom for lokale variasjoner, sier Grande.

Hun understreker at regjeringens satsning på videre- og etterutdanning av lærer skal fortsette i årene fremover.

– I tillegg har vi kommet på en idé som jeg synes er ganske god, nemlig å gi alle barn mellom 6 og 17 år et eget fritidskort, som kan brukes til å dekke deltakeravgiften på ulike fritidsaktiviteter. Det tror jeg vil bidra til å gi alle barn mulighet til å delta på aktiviteter sammen med venner, og føre til bedre integrering, mindre utenforskap og gladere og mer aktive barn, sier Grande.

Les også: Regjeringserklæringen: En god skole og barnehage for alle barn

- For Venstre er det viktigste at vi får en politikk som er på lag med framtida. Vi skal ta vare på naturen, satse på skolen og skape nye arbeidsplasser over hele landet.

Trine Skei Grande

Mer ambisiøs klima- og miljøpolitikk

Klimautfordringene og tap av naturmangfold er den største utfordringen verden står ovenfor. I den nye plattformen slår regjeringen fast at Norge skal øke ambisjonene for å kutte utslipp, og forsterke satsningen på miljøvennlig transport, teknologiutvikling og grønn omstilling i næringslivet

– Venstre har fått store gjennomslag innen klima og miljø. Vi skal kutte 45 prosent av utslippene våre innen 2030, og vi skal gjøre det i Norge. Da må vi ha mer av alle viktige miljøsatsinger: Mer kollektivtransport, flere ladeplasser for elbiler og mer grønn skipsfart, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen.

For å nå klimamålene er det avgjørende med et godt samarbeid internasjonalt, og ikke minst med næringslivet i Norge.

– Vi må bygge opp det næringslivet vi skal ha forframtida, uten utslipp. Vi skal også ta et større internasjonalt ansvar, både gjennom regnskogsatsning, å bekjempe plastforsøpling i havet og å satse på fornybar energi. Vi skal også ta vare på naturen i Norge, derfor er det viktig at plattformen slår fast at Naturmangfoldloven ligger fast, sier Elvestuen.

Skape nye arbeidsplasser over hele landet

For å skape et bærekraftig velferdssamfunn, er det viktig at det kan skapes vekst og arbeidsplasser over hele landet. Omstillingen norsk næringsliv skal gjennom må bidra til lavere klimautslipp, samtidig som bedrifter skal kunne konkurrere på internasjonale markedsplasser.

– I forhandlingene har vi fått på plass tunge verktøy som både bidrar i klimaarbeidet og nye arbeidsplasser. Blant annet skal Nysnø AS, endelig få investeringskapital til å investere for flere milliarder. Det vil hjelpe norsk næringsliv til å bli en vinner på markeder som etterspør grønne verdier, og på den måten trygge arbeidsplasser også i distriktene, sier Terje Breivik.

Venstre har lenge arbeidet for bedre vilkår for gründere og små og mellomstore bedrifter, som bidrar med innovasjon og verdiskaping over hele landet.

Les også: Regjeringserklæringen: Storsatsing på gründere og småbedrifter

– Jeg er veldig glad for at vi er blitt enige om at gründere skal få utvidet mulighet til å ta ut dagpenger ved overgang fra lønnet arbeid til egen virksomhet. Regjeringen skal også legge frem en egen strategi for små og mellomstore bedrifter, og gjennomføre flere forenklinger for denne delen av næringslivet. I tillegg skal vi legge bedre til rette for folkefinansiering, som er en ny og spennende måte å skaffe oppstartskapital til nye bedrifter, sier Breivik.

Last ned «Politisk plattform for en regjering utgått av Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og KrF» (PDF)

Gleder oss til å jobbe videre i regjering

I tillegg til gjennomslagene Venstre har fått i forhandlingene på Granavollen, ligger de viktigste sakene vi ble enige med Høyre og Frp om på Jeløya i fjor fast. Det gjelder blant annet vern av Lofoten, Vesterålen og Senja, rusreformen, forbud mot pelsdyroppdrett og inkluderingsdugnaden som skal bidra til å gi flere mulighet til å delta i arbeidslivet.

– Disse to ukene med forhandlinger har vært konstruktive og spennende, men også slitsomme og krevende. Det er fire partier som skal komme til enighet om et veldig stort antall saker, og det synes jeg vi har lykkes godt med. Jeg tror også vi har lagt grunnlaget for et veldig godt samarbeid i regjering i årene som kommer. Nå gleder jeg meg til å komme tilbake til hverdagen, og jobbe videre for å gjøre Norge grønnere, rausere og mer sosialliberalt, avslutter Grande.

Viktige gjennomslag i ny regjeringserklæring:

 • Gjennomgang av sosiale rettigheter og sykepenger for gründere og selvstendig næringsdrivende.
 • Inkluderingsdugnaden i arbeidslivet.
 • Tredelt foreldrepengeordning.
 • 3000 kvoteflyktninger årlig.
 • Videreføre skattefordelene (mva og engangsavgift) for el-bil i hele perioden.
 • Forpliktende økning av CO2-avgiften.
 • Fortsatt avvikling av pelsdyrhold.
 • Rusreformen, inkludert LAR og heroinassistert behandling.
 • Vern av LoVeSe m.m.
 • Fortsatt én prosent av BNI til bistand.
 • Fritidskort til alle barn mellom 6 og 17 år, som kan dekke deltakeravgift på fritidsaktiviteter.
 • Ny handlingsplan mot barne- og ungdomskriminalitet.
 • Gi gratis barnehage til alle barn i asylmottak.
 • Innføre forbud mot engangsplast.

Nytt på miljø

 • Flere ladestasjoner skal bygges i takt med at nordmenn kjøper flest elbiler i verden.
 • Følge opp Katowice-avtalen med mer ambisiøse klimamål i 2030 og 2050.
 • At Norge har som mål og planlegger for at reduksjon i ikke-kvotepliktig sektor skal tas gjennom innenlandske tiltak.
 • Gjennomføre ny klimakur og kutte 45 prosent av våre innenlandske klimautslipp i ikke-kvotepliktig sektor innen 2030.
 • Planlegge hvor høyhastighetstog skal kunne kjøre i Norge.
 • Rekordstor investering i nye grønne arbeidsplasser, gjennom investeringsselskapet Nysnø.
 • Fortsette med: Utbygging av landstrøm for skip i norske byer. Økonomiske fordeler for miljøvennlige biler, flere ladestasjoner, flere ladeanlegg for skipsfarten, satsingen på jernbane og kollektivtrafikk og oljefritt LoVeSe.

Nytt innen skole

 • Gratis SFO/AKS etter skoletid for barn i lavinntektsfamilier.
 • Mer fleksibel skolestart, for å tilpasse til de aller minste barna.
 • Gjøre SFO enda bedre for norske skolebarn.
 • Flere spesialpedagoger i skolen for å hjelpe flest mulig elever og fange opp elever som trenger spesialundervisning.
 • Fortsette med: Heve status på læreryrket med mer videreutdanning, gratis kjernetid i barnehage for familier med dårlig råd, flere lærlingplasser og bedre studiefinansiering.

Nytt innen arbeidsplasser

 • Utvide muligheten for gründere til å ta ut dagpenger ved overgang fra lønnet arbeid til egen virksomhet.
 • Nytt underkapittel om små og mellomstore bedrifter. Det skal, blant annet, legges fram en strategi for disse, grensen for halvårlig momsrapportering heves, SMB skal gis reell mulighet til å konkurrere om offentlige anbud, og opsjonsbeskatningen skal forbedres.
 • Legge bedre til rette for folkefinansiering (bedre og mer forpliktende tekst enn Jeløya)
 • Fortsette med: Økt støtte til innovasjonsprogrammer og ordninger som sikrer kapital til nystartede bedrifter.

Bli med på laget.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 5 år siden.**