Opera- og kulturhus med museum og kulturskole skal bygges i Skolegata

Illustrasjon: CF Møller

Kristiansund Venstre støtter arbeidet med å tilpasse prosjektet innenfor ny budsjettramme gitt via statsbudsjettet for 2019

Politisk uttalelse fra årsmøtet i Kristiansund Venstre 8. januar 2019

Kristiansund Venstre er svært glad for at det er gitt tilsagn i statsbudsjettet for 2019 til bygging av nytt opera- og kulturhus Den statlige medvirkningen kan bli på inntil 150 millioner kroner, der 100 millioner går til areal for operaen og 50 millioner til museet. Kommunen må nedskalere prosjektet eller finne andre finansieringskilder. Til dette gis det en bevilgning på 5 millioner kroner.

Årsmøte i Kristiansund Venstre gir sin uforbeholdne støtte til å videreføre planarbeidet med opera- og kulturhus tilpasset de nye rammene, og at huset inneholder gode fasiliteter for opera og kultur, museum, bibliotek og kulturskole.