UAKSEPTABLE HELSEKUTT I MØRE OG ROMSDAL!

Pål Farstad og Britt Giske Andersen, Møre og Romsdal Venstre

Møre og Romsdal Venstre avviser sammenslåing av fødeavdelingene i Kristiansund og Molde, og slår ring om rehabiliteringssentrene i Aure og på Mork.

Møre og Romsdal Venstre ser med stor uro på at helseforetaket år etter år er i sterk økonomisk ubalanse, og det med den slitasjen dette gir ansatte, pasienter, pårørende, kommunene og alle andre som skal samarbeide med helsevesenet i fylket vårt.

Det er Helse Midt-Norge som avgjør hvor mye av de statlige overføringene som skal havne i Møre og Romsdal. Møre og Romsdal Venstre registrerer diskusjonen om Møre og Romsdal er underfinansiert eller det foregår en skjevfordeling mellom Møre og Romsdal og Trøndelag innenfor Helse Midt-Norge, der vårt fylke kommer dårlig ut.

Vi kan ikke se at løsningen er å vedta nedskjæringer i den størrelsesorden som var gjort i siste styremøte før jul, som bare var økonomisk forankret og ikke faglig. Behandlingstilbud som rehabilitering, psykisk syke og for revmatikere blir sterkt redusert, samt sammenslåing av fødeavdeling, uten at dette er faglig vurdert i lag med de som står pasienten nærmest.

Vi opplever nå at sykehus og fogderier blir satt opp mot hverandre igjen, noe ingen i fylket er tjent med. Det er urimelig og uforsvarlig at byggekostnader i milliardklassen skal gå utover den vanlige drifta av helseinstitusjoner. Vi stiller oss bak professor Jan Inge Sørbø (Høgskulen i Volda) som foreslår å innføre et skarpt skille mellom bygg og drift i helsevesenet.

Møre og Romsdal Venstre aksepterer ikke lenger underfinansiering av våre sykehus, og forventer at styret i Helse Møre og Romsdal reverserer prosessen, og krever at Helse Midt vurderer skjevfordelinga som vedtatt finansieringsmodell (Magnussen-mod.) har for Møre og Romsdal.

Møre og Romsdal Venstre,
Britt Giske Andersen, fylkesleder Møre og Romsdal Venstre
Pål Farstad, 1.kandidat til fylkestingsvalget