EØS-avtalen må beholdes

Ill: Venstre

Vår tids utfordringer løses best ved forpliktende samarbeid

Politisk uttalelse fra årsmøtet i Kristiansund Venstre 8. januar 2019

Det er tilsynelatende økt motstand mot EØS – avtalen i brede lag av det politiske Norge. I fagbevegelsen og flere politiske partier er det stadige initiativ om å melde Norge ut av, eller reforhandle avtalen, med ulik motivasjon.

EØS–avtalen har hatt stor positiv betydning for norsk økonomi og næringsliv siden den trådte i kraft for 25 år siden, og Venstre ser med bekymring på ønsket om å sette dette i spill. Brexit har antydet hvilke muligheter som finnes, og det som er mest tydelig er at det ikke er noen enkel sak å etablere en ny avtale og et godt alternativ. Tatt i betrakting en langt svakere forhandlingsstyrke sammenlignet med Storbritannia er det all grunn for Norge til å holde fast ved en avtale som har tjent oss vel.

Vår tids store utfordringer løses ved at land jobber sammen, noe som er åpenbart på miljøområdet. Når verden har behov for større grad av forpliktende internasjonalt samarbeid kan det være forstemmende å iaktta trenden i f.eks. USA og Brasil, hvor man løper fra internasjonale forpliktelser og avtaler. Likeså kan sies om tendenser i Europa, inkludert Brexit, der man vender ryggen til europeisk samarbeid til fordel for kortsiktige nasjonale interesser.

Kristiansund Venstre mener at Norge sin rolle må være å hegne om og jobbe for økt internasjonalt samarbeid, en utmeldelse av EØS-avtalen vil i så måte være et skritt i feil retning.