Årsmøtet i Halden Venstre overstått

Foto: Terje Vidar Høvik

Mandag 14. januar hadde Halden Venstre årsmøte. Det ble blant annet: vedtatt et nytt program for de neste fire årene (snart tilgjengelig på nettsidene), og valgt nytt styre. Møtet varte i hele fire timer, og rett etterpå hev møtedeltakerne seg over noen løse tanker for valgkampen.