Nytt styre i Rana Venstre

Foto: Mats Hansen

Rana Venstre avholdt årsmøte den 17. januar, og Mats Hansen ble enstemmig gjenvalgt til leder. Dette blir Hansens andre år som leder for Rana Venstre. Han er i tillegg gruppeleder i kommunestyret. Hansen er fornøyd med året som har gått.

– 2018 var et veldig artig og hektisk år med mye aktivitet. Det har vært både lokale saker i kommunestyret og jobbing mot Venstre på Stortinget og i regjeringen. Jeg vil spesielt trekke frem Dag Østerdals jobbing for flyplassetableringen og Stig Meisfjords innsats i skolesaken. Deres engasjement har vært svært viktig. I tillegg har styret jobbet godt med de lokale sakene og holdt oppe aktiviteten.

Øvrige medlemmer av styret som ble valgt er:

Politisk nestleder: Mary Ann Dahl
Organisatorisk nestleder: Dag Østerdal
Kasserer: Kerstin Ander-Trønsdal
Styremedlem og opplæringsansvarlig: Erling Solvang
Styremedlem Maja Stormo
1. Vara: Stig Meisfjord
2. Vara: Amanda Bronder

Årsmøtet vedtok en uttalelse om utdanningstilbudene ved Polarsirkelen videregående skole og Elavgift for datasenter.